Kiến thức Tổng quát:     Phòng Cháy Chữa Cháy  
Phòng Cháy Chữa Cháy : Đặc nhiệm dân sự
Phòng cháy chữa cháy hay PCCC được đánh giá cực kỳ quan trọng và xem như là một mẫu đặc nhiệm không thể thiếu
được trong khu vực dân sự hay cả quân sự , với những hiểm nguy và rủi ro tương đương hay hơn cả các đơn vị đặc
nhiệm đối tác .

Sự phức tạp của cuộc sống công nghiệp hiện đại với các mối nguy hiểm đã tạo ra một sự gia tăng trong các kỹ năng cần
thiết trong công nghệ chữa cháy và mở rộng thêm cho những trang thiết bị dùng cho công tác phòng cháy , chữa cháy ,
bảo vệ nhân mạng và bảo toàn của cải hay kho tàng .

Chuyên viên PCCC được huấn luyện liên tục và sẵn sàng triển khai cho các loại công tác như sau :
-        Phòng cháy : thanh tra và thông tin với quần chúng về những hiểm nguy hỏa hoạn , thực tập di tản , cộng
tác với các ngành hay cơ quan nghiệp vụ nghề đối tác ( quản lý rừng , điện lực , quản lý xăng dầu , cụm cảng ,
kho bãi , v.v… ) trong việc học tập bảo vệ tài sản chung đối với những đe dọa của lửa , hóa chất .

-        Chửa cháy : can thiệp cấp thời trong công tác dập lửa bằng các phương tiện vật chất chuyên ngành.

-        Cấp cứu : đáp ứng và can thiệp cho các hiểm nguy và tai nạn dân sự ngoài việc chữa cháy như cứu hộ ,
giao thông , ngộ độc , chết chìm , điện giật , té từ độ cao .

-        Môi trường : đáp ứng cho các hiểm nguy dân sự có tính chất môi sinh như đổ tràn chất hóa học , xăng
dầu hay rác công nghiệp vói khả năng đe dọa đến tính mạng hay tài sản của nhân dân .
PCCC đang dùng công cụ hỗ
trợ để kéo cửa xe
Tùy theo môi trường và địa bàn trách nhiệm mà các đơn vị PCCC sẽ được trang bị với
các phương tiện nghiệp vụ như chuyên xa , chuyên cơ hay chuyên đỉnh . Khi triển khai cho công tác chữa cháy thì PCCC
sẽ là đơn vị điều lệnh ( hay gọi là instant command ) cao nhất cho tất cả các đơn vị đối tác như cảnh sát địa phương hay
cảnh binh hay quân cảnh .

Các sự cố cháy cần đến các chuyên viên PCCC trong bối cảnh phát triển là cháy trên các tòa nhà cao tầng và cháy các
kho vật tư công nghiệp hay hóa học , những trường hợp này cần phải dùng đến các chuyên cơ như trực thăng hay máy
bay chửa cháy . Việc di tản thường dân trên các tòa cao tầng cần đến máy bay trực thăng thì thao tác đáp theo cơ chế
Pinnacle của trực thăng Chinook là thành công nhất với số đông người cần phải được đưa đi nhanh ra khỏi khu vực hiểm
nguy
( xem trực thăng Chinook CH-47 – phần Không quân ) .
Chuyên xa PCCC : xe thang
Chuyên xa PCCC : xe chửa lửa phi trường
Chuyên đỉnh PCCC : tàu chửa cháy
Chuyên cơ PCCC : trực thăng chửa cháy
Chuyên viên PCCC là nhân viên cứu hộ được đào tạo rộng rãi trong kỹ năng chữa cháy , chủ yếu là để dập tắt đám cháy
đe dọa đến thường dân , tài sản hay môi trường và để bảo vệ nhân mạng và cứu người thoát ra từ những tình huống
nguy hiểm như tòa nhà bị sập hoặc cháy , cháy kho bãi , cháy phi cơ , cháy tàu . Chuyên viên PCCC được trang bị như
sau :


Trang phục và thiết bị cá nhân

Trang phục tùy theo mẫu điạ bàn và phương án triển khai , PCCC thường mặc các quần áo 2 mảnh hay 1 mảnh phủ toàn
thân với loại vải gốc Nomex 2.5mm để tránh cháy màu xanh dương . Đơn vị PCCC khu vực dân cư được trang bị với áo
khoát chống cháy thiết kế 3 lớp vải Nomex /Kevlar , nón bảo hộ che gáy - có kính , giầy bít cổ cao với mũi bọc thép , bao
tay chống cháy . Ngoài ra một hệ thống hỗ trợ khí thở cá nhân được gọi SCBA với mặt nạ đồng bộ với hệ thống nghe và
nói ; hệ thống định vị cá nhân được trang bị cho các chuyên viên PCCC .


Phương tiện cơ giới

Đơn vị PCCC được xem là đơn vị có những chuyên xa ( xe bơm nước , xe
thang ) , chuyên đỉnh hay chuyên cơ ( trực thăng hay máy bay chửa cháy ) ,
rôbô tay máy triển khai tùy theo loại hiện trường trách nhiệm . Xe hay trực
thăng chỉ huy lưu động là chuyên xa hay chuyên cơ được bố trí với các thiết bị
truyền tin đa chiều , hệ thống truyền phát và thu hình thu thanh , và loa phát
thanh đại chúng hầu đáp ứng cho công tác điều lệnh.  


Phương tiện rà soát

Các phương tiện rà soát gồm có rà soát kim loại , rà soát tầm nhiệt , rà soát các loại khí độc , rà soát
hóa học và rà soát phóng xạ .
Quần áo bảo hộ
Hệ thống chữa cháy mẫu tay vương dài Gradall
Phương tiện truyền tin

Có 2 loại thiết bị truyền thông tin cá nhân như sau : -- máy điện đàm
sóng UHF ( không dùng VHF ) mã hoá, nhiều kênh với công suất tối thiểu là 4 Watts ; -- máy truyền thu hình dùng sóng 5.8
GHz có thể lắp trên nón hay vai với mục đích phát hình sự kiện trực tuyến đến chuyên xa chỉ huy hay thâu thập thông tin
để dùng làm chứng cớ hay tư liệu học tập .
Ngoài thành phố hay khu dân cư, đơn vị PCCC còn được bố trí và
chứa nhiên liệu hay hóa chất . Riêng đơn vị PCCC chuyên bảo vệ
rừng thì được huấn luyện thêm về thao tác nhảy dù và xử dụng chất
nổ . Đơn vị PCCC quân đội được trang bị thêm các quân trang có
khả năng chịu đựng được mảnh đạn và luôn túc trực với các đơn vị
rà soát chống chất nổ ( EOD ) .

Trong các phát minh mới nhất trong ngành phòng cháy chữa cháy là
hệ thống chữa cháy mẫu tay vương dài đến hơn 60m ( 200 bộ ) do
công ty Gradall thiết kế với đầu vòi Người Thứ Năm ( 5th Man nozzle
) với 52 lỗ xịt nước với áp suất cao cho phép khống chế các ngọn
lửa trong thời gian ngắn nhất . Mẫu tay vương dài được thiết kế
đồng bộ với vòi và được điều khiển từ một thiết bị trung tâm .
Sources: Amkus, Civil Defense Museum, Ferrara Fire Aparatus, Fire Dex, Gradall, Life Safety
Systems, Metalcraft Marine, Morning Pride, Oshkosh, Simplex.
Ngoài ra hệ thống chửa cháy trang bị trên các trực thăng Air Crane
hay Chinook có bình chứa dung dịch chữa cháy cặp trong thân máy
bay với vòi xịt theo phương pháp áp suất cao dùng cho việc chửa
cháy các tòa nhà cao tầng . Khoảng tay vươn với nòng xịt cao áp có thể
đạt đến chiều dài 7,3m hầu tránh gió từ cánh quạt chính và khoảng cách xịt dung dịch chữa cháy từ nòng đến mục tiêu có
thể đạt đến 40m .


Tập đoàn EDES Group có đầy đủ khả năng , nghiệp vụ và tư cách pháp nhân trong công tác trang bị và cung cấp trang cho
các đơn vị PCCC như bố trí các loại chuyên cơ , chuyên xa và chuyên đỉnh , cùng ghi danh huấn luyện với các trường đào tạo
và bổ túc cùng tham dự hội chợ nghiệp vụ quốc tế .
Chuyên cơ PCCC : trực thăng Chinook CH-47
Chuyên cơ PCCC : trực thăng Air Crane đang tiếp nước vào bình
Chuyên cơ PCCC : trực thăng điều lệnh
Triển khai xe thang
Thao tác dùng dây cẩu người lên trực thăng
Chuyên đỉnh PCCC : tàu chửa cháy cảng
Chuyên cơ PCCC : thùy phi cơ Canadair CL-415
Chuyên xa PCCC : xe chỉ huy và điều lệnh hiện trường
Chuyên xa PCCC : bộ phận điều lệnh cơ động
Trực thăng PCCC : thiết bị chửa cháy cho nhà cao tầng