Kiến thức Tổng quát:       Đặc Nhiệm Điện Tử  
Đặc nhiệm điện tử gồm có 2 trường phái chính: trinh sát và ngăn chặn hay nhiễu. Có 5 công nghệ chính cho nghiệp vụ đặc
nhiệm điện tử:
-        SIGINT (Signal Intelligence) hay tình báo điện tử: thu thập và ghi nhận các dữ liệu thông tin qua hệ thống điện đàm
(người với người) hay dữ liệu trao đổi giữa hai máy hay mạng đối tác (máy với máy). Khi nói đến SIGINT thì cần phải chú ý
đặc biệt đến phần mã hóa: lập mã cũng như giải mã.
-        COMINT (Communication Intelligence) hay tình báo điện đàm: thu thập và ghi nhận các cuộc đàm thoại bằng lời hay
bằng chữ hay số. Khi nói đến COMINT thì cần phải chú ý đến các phần như sau:
a.        Những đối tác đàm thoại (xác định danh tánh mục tiêu)
b.        Địa điểm xuất phát cuộc điện đàm: cố định hay di động?
c.        Thời gian và khoảng khắc cuộc điện đàm?
d.        Tần số hay công nghệ truyền tin của bên phát và bên thu
e.        Có xử dụng đến công nghệ lập và giải mã?
f.         Địa chỉ của các đối tác tham gia cuộc điện đàm
-        ELINT (Electronic Intelligence) hày trinh sát tín hiệu: thu thập các loại tín hiệu không
phải là SIGINT hay COMINT. Khi nói đến ELINT thì cần chú ý đến các loại sóng, tần số,
mạng internet, hay tuyến phát xuất từ những thiết bị rà soát như rađa, sonar, lazer, nối dài
tần số, hồng ngoại (công nghệ đánh điểm quân sự), sóng chứng minh (IFF) hay sóng đo
đạc viễn thám.
-        GeoINT (GeoSpatial Intelligence) hay tình báo không ảnh: thu thập các dữ kiện
(hình ảnh) qua các hệ thống không ảnh từ phi cơ, khinh khí cầu hay vệ tinh. Các dữ liệu
được lưu dưới dạng kỹ thuật số và được dùng cho các công tác đánh giá, phân tích và xây dựng sa ban
(3 chiều) cho các ứng dụng môi trường, quy hoạch, thiết kế, an ninh và quân sự. Công nghệ GeoINT thay
thế cho IMINT (Imagery Intellingence).
-        MASINT (Measurement & Signature Intellingence) hay tình báo khai thác. Mục đích chính của MASINT là để nghiên
cứu các tín hiệu cho mục đích chế tạo và nâng cấp các trang thiết bị SIGINT, COMINT, ELINT và GeoINT. Các dữ kiện
thu thập sẽ được dùng cho công tác chế tạo các thiết bị chống các hệ thống đối nghịch.
Trinh sát điện tử hay TSĐT là một tổ gồm có 1 tổ trưởng và 2 tổ viên với trọng trách rà soát
và phát hiện các loại thiết bị thu thanh hay thu hình lén được cất giấu tinh vi. Các thiết bị thu
thanh hay thu hình lén có thể trong dạng tích cực, có nghĩa là lúc nào cũng hoạt động hay
dạng tiêu cực, có nghĩa là chỉ hoạt động khi được điều khiển từ xa hoặc là mẫu thiết bị chỉ
Ăng-ten cố định COMINT
Máy trinh sát ELINT
Hệ thống SIGINT hải quân
Chuyên xa TSĐT
Sources: HP Marketing, ITT, GD-AIS, NGIA, Research Electronics
Tập đoàn EDES Group có đầy đủ khả năng, nghiệp vụ và tư cách pháp nhân trong công tác đồng thiết kế, trang bị và cung cấp
trang thiết bị cho các loại dự án trinh sát điện tử, dự án bảo vệ mạng internet và thư điện tử cũng như bố trí, huấn luyện nghiệp
vụ liên quan đến các công nghệ nêu trên.
Mẫu sa bàn 3 chiều (3-D) - GeoINT
Bản đồ cận duyên (GeoINT)
Bản đồ hải lộ trực tuyến (GeoINT)
                                                                                hoạt động khi có âm thanh hay chuyển động. Môi trường hoạt động của tổ trinh sát điện tử là rà
soát các phòng họp, nhà hay cơ quan để tránh bị nghe lén hay thu hình trộm. Ngoài ra trinh sát điện tử còn có phần hành nghiên cứu và đề nghị
việc xử dụng các thiết bị (như điện thoại di động) cho các yếu nhân. Phần hành vĩ mô, trinh sát điện tử có nhiệm vụ rà soát các khu vực nội và
ngoại thành để bổ sung và lắp đặt các trụ tiếp tuyến cho các khu vực có tín hiệu yếu.

Trong công tác nhiễu sóng, trinh sát điện tử có nhiệm vụ chọn lựa và triển khai các trang thiết bị nhiễu sóng nhằm mục đích bảo vệ an ninh (cách
ly các cuộc điện đàm ngoài luồng) hay an toàn cho yếu nhân hay các đòan xe chống các loại chất nỗ điều khiển từ xa (IED). Ngoài ra trinh sát
điện tử còn rà soát và nhiễu các sóng hồng ngoại do các thiết bị đánh điểm quân sự nhắm vào các yếu nhân hay mục tiêu mà tổ trinh sát này có
trách nhiệm bảo vệ.

Chuyên xa dùng bởi các tổ trinh sát điện tử đều được thiết kế chống đạn mẫu B6 nhằm bảo vệ an toàn cho các tổ viên và các thiết bị nghiệp vụ.
Trong một đoàn xe yếu nhân thì tổ trinh sát điện tử sẽ nằm trong vị trí kế tiếp xe của yếu nhân và được bảo vệ bằng một xe đặc nhiệm xung kích.
Trạm cố định GeoINT