Kiến thức Tổng quát:       Đặc Nhiệm Sinh Hóa - Nổ
       CBRNe hay Chemical Biological Radiologic, Nuclear và explosive (chất nổ với khả năng kích
nổ tầm xa), là mô hình chiến thuật quy ước đối diện với những đe dọa trong khu vưc dân sự mà
chưa cần điều động đến những đơn vị chuyên ngành trong quốc phòng. CBRNe là mô hình tiên tiến
sát nhập cả hai nghiệp vụ CBRN và EOD (hay bomb squad).
So với một tổ ĐNXK thì ĐNSHN chỉ có 5 thành viên: 1 tổ trưởng và 4 tổ viên, một đơn
vị ĐNSHN chỉ có 2 đến 3 tổ thường trực cho các địa bàn đặc biệt như sân bay và
cảng quốc tế. Trong tình huống có khả năng xảy ra sự cố liên quan đến hóa chất
(Hazmat), hiểm nguy cài đặt chất nổ (C4 hay TNT hay các loại chất nổ thủ công) hay
bom dơ (có chất phóng xạ hay vi trùng) hoặc bom sinh học thì ĐNSHN sẽ là đơn vị
điều lệnh và chỉ huy hiện trường.
Đơn vị ĐNSHN là đơn vị duy nhất xử dụng thường xuyên trực thăng hay chuyên cơ
hoăc chuyên đỉnh khi triển khai công tác. ĐNSHN không xử dụng hay mang theo vũ
khí mà chỉ có các trang thiết bị rà soát, nhận định, tháo gở hay khử nhiễm nghiệp vụ.
Chức năng của ĐNSHN bao gồm có các loại phương án sau đây:

- Rà soát nguyên tử và chất có phóng xạ
- Rà soát sinh học
- Rà soát độc tố
- Rà soát hóa học
- Rà soát chất nổ
- Hổ trợ tháo gở chất nổ
- Hỗ trợ khử nhiễm
- Hổ trợ an ninh cho các sự kiện quan trọng
Công tác huấn luyện:

Ngoài những công tác huấn luyện cơ bản của ngành cảnh sát, các thành viên của đơn vị ĐNSHN được tuyển dụng
đặt
trên trình độ nghiệp vụ cao và thành tích ngoại hạng. Các ứng viên sẽ phải trải qua các lớp huấn luyện chuyên
môn căn
bản về rà soát chất nổ, nhận định hóa chất, dị dạng nguyên tử, mẫu sinh học nguy hiểm. Sau khi thi tốt
nghiệp khóa huấn
luyện căn bản thì các thành viên sẽ được đào tạo chuyên môn cao như các khóa khử nhiễm,
tháo gỡ và di chuyển
chất nổ cùng xử dụng và bảo trì các thiết bị chuyên môn cá biệt.
Trang phục và thiết bị cá nhân :

Thường khi thì trang phục chung của ĐNSHN là các quần áo 2 mảnh hay 1 mảnh phủ toàn thân với loại vải gốc
Nomex 2.5mm để tránh cháy, màu xanh xanh lá cây (sage green), bao tay chống cắt, kính bảo vệ, nón chống đạn
IIIA
mẫu MICH, giầy bít cổ cao, đèn pin. Ngoài ra, các thành viên ĐNSHN còn có thể trang bị mặt nạ chống hơi
độc với
bao tay và quần áo sinh hoá như mẫu Hammer của công ty Tex-Shield. Trong công tác rà soát và tháo gở
chất nổ thì
các chuyên viên được trang bị các loại chuyên phục được gọi nôm na là “bộ đồ ngủ” hay EOD pyjama.
Tất cả các kim
loại của các thiết bị cá nhân và nghiệp vụ cần phải dùng loại được chế tạo vô từ.
Phương tiện cơ giới :

Ngoài các phương tiện cơ giới thông thường như chuyên xa ĐNSHN, đơn vị này còn có xe chỉ huy lưu động là chuyên xa được bố trí với các
thiết bị nhiễu sóng, máy truyền tin đa chiều, máy rà soát kênh và tầng số hầu đáp ứng cho công
tác điều lệnh đặc ngành; trực thăng chuyên cơ
và xuồng máy lướt nhanh chuyên đỉnh để triển khai. Trong công tác di
chuyển các loại chất nổ thì đơn vị ĐNSHN có loại chuyên xa với bánh
kép, thiết kế vói thùng “nổ” có khả năng khử
nhiễm, chịu đựng phóng xạ mẫu tia Gamma đến trên 80% và sức nổ của 5kg TNT hay C4.
Phương tiện trinh sát :

Các phương tiện trinh sát gồm rôbô tay máy thiết kế cho công tác
gắp đến 50kg hay ScoutBall loại công cụ trinh sát dạng khối tròn
được thiết kế với độ cảm biến.  
Phương tiện truyền tin :

Có 2 loại thiết bị truyền thông tin cá nhân như sau:-- máy điện
đàm sóng UHF (không dùng VHF) mã hoá, nhiều kênh với công
suất tối thiểu là 4 Watts; -- máy truyền thu hình dùng sóng 5.8GHz
có thể lắp trên người hay trên nón với mục đích phát hình sự kiện
trực tuyến đến chuyên xa chỉ huy hay thâu thập thông tin để dùng
làm chứng cớ hay tư liệu học tập.
Trong lãnh vực quốc phòng thì đơn vị đặc nhiệm sinh hóa được gọi la CBRND
(CBRN – Defense) và đặc nhiệm chất nổ vẫn là EOD vì các tình huống phức tạp của
chiến trường nên các chuyên ngành không được sát nhập chung như trong khu vục
dân sự. CBRND được huấn luyện không chỉ tháo gở, rà soát và nhận định sinh hóa
mà còn có công tác vô hiệu hóa và di chuyển, lắp đặt và thiết kế các chốt tiền
phương về rà soát và đánh giá khả nạng sinh tồn một khi các loại chất độc, hơi độc
được triển khai và giải giao qua các phương tiện hay vũ khí như hỏa tiển, bom, đạn
đại bác, v.v…  CBRND là đơn vị chuẩn chi, thử nghiệm và cấp chứng chỉ cho các
trang thiết bị phòng chống sinh hóa và phóng xạ cho các mặt trận.
Lều khử nhiễm
Tổ ĐNSHN - Sở cảnh sát thành phố Los Angeles
Hệ thống lọc khí thở
Công cụ rà soát
Thao tác khử nhiễm
Chuyên xa ĐNSHN
Camera truyền thu hình
Trang phục Tychem TK
Công cụ rà soát phóng xạ
Công cụ trinh sát ScoutBall
Thiết bị phát thanh
đại chúng
Công cụ rà soát chất nổ
Hệ thống dưỡng khí
SCBA
EOD hay Đặc nhiệm chất nổ (ĐNCN) là đơn vị chuyên môn về chất nổ, ngoài công
tác rà soát, phân tích, thanh tra an toàn và triệt phá chất nổ không còn khả năng kiểm
soát từ các loại vũ khí khác nhau như bom, mìn, lựu đạn, hỏa tiển, thủy lôi hay ngư
lôi, ĐNCN còn nghiên cứu và ghi chép các chiến thuật cài đặt của đối phương cho
công tác học tập và tiếp thu sự kiện.  
           Công tác huấn luyện:

Ngoài những công tác huấn luyện cơ bản của công binh – chất nổ, các thành viên của
đơn vị ĐNCN được tuyển dụng đặt trên trình độ nghiệp vụ cao qua các cuộc thi vòng
loại và đề xuất do thành tích và thuậ lảnh đạo ngoại hạng. Các ứng viên sẽ được
huấn
luyên các lớp chuyên môn bổ sung nghiệp vụ về rà soát chất nổ, nhận định hóa
chất và
đánh giá hiện trường hay chiến trường trên không ảnh và các thông tin tình
báo cũng
như các chứng cứ tiếp thu được hay bàn giao từ các đơn vị bạn. Các tổ
ĐNCN sẽ được
triển khai theo các đơn vị chủ lực như bộ phận hậu thuẩn.
Phương tiện cơ giới:

Phương tiện chuyên vận của tổ ĐNCN là những chuyên xa như đơn vị chủ lực
nhưng được bố trí với các thiết bị nhiễu sóng, máy truyền tin đa chiều, và các
trang thiết bị rà soát, chuyên chở và đánh nổ.
Phương tiện trinh sát:

Các phương tiện trinh sát gồm rôbô tay máy thiết kế cho công tác gắp đến 50kg.  
Thiết bị rà soát không khí (trang bị trên các chuyên xa)
EOD - công binh
EOD - hải quân
Rôbô tay máy trinh sát
Tổ ĐNCN rà soát bằng thiết bị X-ray
Hiện trường
Sources: Ahura, Dupont, GED, LAPD, Med Eng, Northrop Grumman, ProEngin, Quinetiq,
Scott,Safe Boats, US Army, US Navy, UXB International.
Thùng vận chuyển chất nổ
Rôbô tay máy rà soát
Phương tiện truyền tin:

Có 2 loại thiết bị truyền thông tin cá nhân như sau:-- máy điện đàm sóng UHF
(không dùng VHF) mã hoá, nhiều kênh với công suất tối thiểu là 4 Watts; -- máy
truyền thu hình dùng sóng 5.8GHz có thể lắp trên người hay trên nón với mục đích
phát hình sự kiện trực tuyến đến chuyên xa chỉ huy hay thâu thập thông tin để dùng
làm chứng cớ hay tư liệu học tập. Riêng ĐNCN binh chủng hải quân thì được
trang bị thiết bị điện đàm dưới nước đồng bộ với thiết bị dưỡng khí kín.
Thao tác tháo gỡ mìn - ĐNCN Bắc Kinh
Vì đặc thù của từng loại chất nổ, phương tiện chuyên vận chất nổ và mặt trận, các binh chủng như bộ binh, hải quân và không quân đều có
riêng những đơn vị ĐNCN riêng rẽ và đặc chủng.
Rà soát bằng thiết bị vi quang
Trước đây chỉ có CBRN nhưng từ đầu năm 2002, với những hiểm nguy từ các mẫu chất nổ cài
đặt theo dạng điều khiển từ xa, nên CBRN được nâng cấp với “e” cho explosive, và CBRNe được đọc gọn là “xi – bơn” hay đặc nhiệm sinh
hóa nổ (ĐNSHN).