Công nghệ Quốc Phòng :       Vô tuyến truyền tin mã hóa
SINCGARS ( Single Channel Ground and Airborne Radio System ) là hệ thống truyền tin đơn chiều trong Mạng Điện Đàm Tác Chiến Quân Sự
( Combat Net Radio hay CNR ) đang thực dụng trong xuyên binh chủng quốc phòng Hoa Kỳ cùng các bộ quốc phòng các nước bạn và đồng
minh . Máy truyền tin SINCGARS có khả năng mã hóa lúc thu và phát tuyến điện đàm và dữ liệu . Các mẫu máy truyền tin SINCGARS được
triển khai theo dạng lắp trên xe, đeo theo người ( bộ binh ) , lắp trên máy bay hay dạng cầm tay .

Hệ thống truyền tin SINCGARS xử dụng từng kênh 25 kHz trong dãy tần VHF sóng FM , từ khoảng 30 MHz cho đến 88 MHz ( tổng số 2.320
kênh ) , lập trình theo dạng chuyển đổi song song sau khi 2 máy đối tác thông kênh và khóa mã với nhau . Lập trình nhảy kênh ( frequency-
hoping ) được triển khai theo mức cố định .
Bộ đàm SINCGARS – lắp đặt đồng
bộ với ăng-ten nối dài SATCOM
Bộ đàm cho máy bay
AN/ARC-201D
Bộ đàm SINCGARS-  lắp trên xe
AN/VRC-113
Bộ đàm bộ binh cơ động AN/PRC-117
Công nghệ SINCGARS được đồng nghiên cứu và chế tạo bởi công ty ITT và Bộ Quốc
Phòng Hoa Kỳ vào đầu thập niên 80 nhằm thay thế cho hệ thống truyền tin đơn kênh với
nhiều sơ hở đưa đến các cuộc đàm thoại dễ bị thâu nhập , định vị và không có khả
năng phát thu tuyến về dữ liệu ( data / text ) .
Tập đoàn EDES Group có đầy đủ khả năng và tư cách pháp nhân để đưa các trang thiết bị
truyền tin SINCGARS vào thử nghiệm cho thị trường Việt Nam và sau đó triển khai công tác thu
mua và chuyển giao công nghệ qua các dự án thiếp lập dự án công xưởng theo đúng tiêu
chuẩn quốc tế cho công tác chế tạo , lắp ráp , nâng cấp , bảo hành , sửa chửa , kiểm tra chất
lượng và sản xuất linh kiện cho máy truyền tin quân sự theo các siêu tần HF , VHF và UHF
phiên bản và thiết kế của Hoa Kỳ hay các nước phương Tây , tại Việt Nam ; sau khi hoàn tất
các thủ tục thu mua và công văn giải trình .
Bộ đàm cầm tay
RF-7800V
Vô tuyến truyền tin kênh chuyển mã số : SINCGARS
Vệ tinh viễn thông quốc phòng mã hóa : SATCOM
nhằm mục đích gia tăng các kênh viễn thông mã hóa cho các công tác trao đổi trực tuyến về hình ảnh ( video ) / âm thanh ( tiếng nói ) / dữ liệu (
data ) cho các nhu cầu quốc phòng , nội an và thương mãi như : -- phối hợp chiến thuật đa phương : trong nước và giữa các đối tác quốc tế ,
-- trao đổi thông tin mã hóa ( hình , âm , dữ liệu ) , -- triển khai hệ thống điều khiển vô tuyến cơ cho các công tác tầm khuất chân trời ( over the
horizon ).

Vệ tinh hệ WGS với 39 kênh 125-MHz , cho khả năng phát tuyến 2 chiều trên 2 dãy tần chính : kênh X (8 – 12 GHz) và kênh Ka (26 – 40 GHz) ,
24 giờ mỗi ngày trong mọi thời tiết và bảo phủ toàn vẹn khu vực . Khả năng truyền tải thông tin từ vệ tinh đến máy tiêu dùng từ 2.4 Gbit/giây ,
tùy nhu cầu và thiết kế căn bản .

Hệ thống vệ tinh viễn thông WGS gồm có 3 bộ phận chính : a) bộ phận không gian ( vệ tinh ) ; b) bộ phận tiếp nhận ( đơn vị tiêu dùng ) ; c) bộ
phận quản lý ( đơn vị khai thác ) . Đơn vị tiêu dùng gồm 2 loại : cố định và lưu động.
Hệ thống vệ tinh viễn thông WGS gồm từ 3 vệ tinh hay nhiều hơn , mỗi vệ tinh cân nặng 3.400kg , quỹ đạo 25.000km , có chu kỳ hoạt động
khoảng 15 năm , phí tổn trọn gói ước tính từ 600 triệu Mỹ Kim ( tài khóa 2012 ) gồm có các giai đoạn như : thiết kế , thử nghiệm , phóng đặt lên
quỹ đạo , xây dựng trạm thu phát chính , xây dựng các chốt tiếp tuyến ( nếu cần ) và huấn luyện khai thác ; thời gian hoàn tất được ước tính
Tập đoàn EDES Group có đầy đủ khả năng và tư cách pháp nhân trong công tác thu mua , đồng quản lý và huấn luyện cho dự án WGS . Ngoài
ra chúng tôi có khả năng tư vấn cho công tác khai thác kinh tế và xây dựng mạng , đồng thiết kế trạm thu tiếp lưu động và các chốt tiếp tuyến
ngầm .
Trạm tiếp tuyến cố định và tự hành
Trạm tiếp tuyến cơ động
Minh họa vệ tinh
WGS trên quỹ đạo
Ăng-ten cố định đa vệ tinh SATCOM
Cập nhật:          tập đoàn chúng tôi đã có được tiền phép xuất khẩu và chuyển giao công
nghệ do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp , riêng cho dự án trọn gói vệ tinh công nghệ SATCOM
và GeoINT do công ty Hoa Kỳ sản xuất .

Chúng tôi là đơn vị đại diện duy nhất với khả năng đồng đầu tư dự án SATCOM và
GeoINT theo dạng thu mua Interco 2010 - CIF (
xin xem phần Lời Giới Thiệu ), sau
đó sẽ cùng khách hàng và đơn vị xử dụng , đến trực tiếp tham quan tại bản doanh
công ty sản xuất cho phần thuyết minh và trưng bày sản phẩm này . Sư kiện này chỉ
xảy ra sau khi tập đoàn chúng tôi nhận được ý định thư , chứng minh tư cách pháp
nhân với công văn hay giấy phép phát hành từ Bộ Công An hay Bộ Quốc Phòng của
nước Việt Nam và hoàn tất hồ sơ thu mua .
Bộ phận điều khiển vô tuyến vệ tinh SATCOM
Trong khung cảnh dân sự , SINCGARS là mạch thông tin nối tiếp liên tục giữa các đối tác
hay đơn vị xử dụng , như trường hơp cứu hộ hay cứu trợ thiên tai : đối tác trên biển ( tàu
cứu hộ ) , trên bộ ( trạm cứu hộ ) và trên không ( máy bay cứu hộ ) cần thông tin liên đới
và không bị nhiễu trong mọi tình huống thời tiết . Trong trường hợp cần thiết , các đơn vị
dân sự có khả năng "làm việc" với các đơn vị quốc phòng mà không cần phải thay đổi thiết bị
điện đàm .


Chú ý :     SINCGARS là công nghệ truyền tin quốc phòng , quản lý bởi luật định ITAR vì thế chúng tôi sẽ phải yêu cầu đơn vị xử dụng vui lòng
phát hành một số công văn cần thiết và sẽ được di lý bởi Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội , cho thủ tục ngoại giao tiền chấp thuận xuất khẩu ( Pre-
Approval Procedure ) .
Thiết bị SINCGARS cho tàu biển
Bộ đàm cho xe chỉ huy - Combat Net Radio
Sources: Harris, ITT Excelis, US Army
Hệ thống SATCOM dùng bởi đơn vị đặc công
Ăng-ten SATCOM - ứng dụng hàng hải