Công nghệ Quốc Phòng :  Vệ Tinh Viễn Thám
Bộ quốc phòng Hoa Kỳ - Lầu Năm Gốc
Công nghệ viễn thám quốc phòng : GeoINT
Địa hình nhà máy sản xuất hạt nhân Yongbyong – Triều Tiên
Vệ tinh Worldview-3
Quang cảnh phóng vệ tinh GeoEye-1
Vệ tinh không ảnh GeoEye-1
Sources: Astrium, DigitalGlobe, ESRI, GeoEye, Google Earth,
Honeywell, Lockheed Martin, Satellite Imaging Corp., US
DoD.
Hiện nay có tất cả trên 13 vệ tinh với công nghệ GeoINT trên quỹ đạo tầm xa thì 2 mẫu đáng kể với
các trang thiết bị tối tân nhất : Worldview-3 và GeoEye-1 .


WorldView-2 : thuộc loại vệ tinh quan sát trái đất ( EOS : earth observation satellite ) được đặt lên
quỹ đạo tại độ cao : 770 km vào tháng 10 năm 2009 do công ty Boeing thiết kế , có vận tốc quỹ
đạo : 100 phút , thời gian vận hành tối đa : 10 năm , nhiệm vụ : chụp ảnh ở kênh toàn sắc ( PAN ) và
8 kênh đa phổ ( MS ) , thời gian chụp lặp lại : 1.1 ngày . Vệ tinh Worldview-2 cân nặng : 2.800 kg ,
chiều cao : 4,3m , đường kính : 2,5m , chiều ngang : 7,1m ( với các mảng quang năng ) , mức tiêu thụ
năng lượng : 3,2 kW , tầm chụp không ảnh : 16,4 km , độ chính xác : trong vòng 2 m GCP . Giá thành thiết kế và sản xuất cho vệ tinh WorldView-
2 trọn gói là 430 triệu Mỹ Kim ( tài khóa 2008 ) , và tổng thời gian hoàn tất dữ án là 24 tháng .


Worldview-3 : là phiên bản nâng cấp của Worldview-2 do công ty ITT Exelis đồng thiết kế và sẽ được triển khai vào năm 2014 với quỹ đạo tại
độ cao : 617km , vận tốc quỹ đạo : 97 phút ,  thời gian vận hành tối đa: 12 năm , thời gian chụp lại : 1 ngày . Vệ tinh Worldview-3
cân nặng: 2.800 kg, chiều cao: 5,7m , đường kính: 2,5m chiều ngang: 7,1m (với các mảng
quang năng lượng), mức tiêu thụ năng lượng: 3,1 kW, độ phân giải : 0,31m , diện tích toàn
cảnh : 26,6km X 112km . Giá thành trọn gói cho dự án vệ tinh WorldView-3 được ước tính
với giá 650 triệu Mỹ Kim (tài khóa 20012) và tổng thời gian hoàn tất dự án và đưa vào khai
thác thương mãi là 30 tháng .

Worldview-4 :  là phiên bản nâng cấp của vệ tinh GeoEye-2 với công nghệ GeoINT thế hệ
3+ gồm những trang thiết bị và khí tài tối tân nhất cho công tác viễn thám do công ty
Lockheed Martin đồng thiết kế , với giá trọn gói là 800 triệu Mỹ Kim ( tài khóa 2014 ) , và
thời gian hoàn tất dự án là 28 tháng . Hiện nay vệ tinh Worldview-4 đã hoàn tất và dự tính
phóng trong năm 2016.

GeoEye-1 : thuộc loại vệ tinh quan sát trái đất (EOS = earth observation satellite ) được đặt
lên quỹ đạo tại độ cao : 770 km vào tháng 9 năm 2008 , do công ty General Dynamics thiết kế , có vận tốc quỹ đạo :  98 phút , thời gian vận
hành tối đa : 20 năm . Vệ tinh GeoEye-1 cân nặng : 1.955 kg , tiêu cự : 13,3m , đường kính ống kính : 1,1m , tầm chụp không ảnh : 15,2 km .
Giá thành thiết kế và sản xuất cho vệ tinh GeoEye-1 trọn gói là 502 triệu Mỹ Kim ( tài khóa 2008 ) , và tổng thời gian hoàn tất dữ án là 25 tháng.
Các không ảnh kỷ thuật số của công ty Google Earth có nguồn từ vệ tinh GeoEye-1.


Vệ tinh IMINT triển khai qua 3 loại công nghệ riêng biệt : -- a)
Photo-Optic , -- b) EO-IR ( Electro-optical / Infra-red ) , -- c) Radar Optical ; các
công nghệ này không thiết kế đồng bộ chung trong cùng vệ tinh . Các vệ tinh không ảnh mẫu IMINT của các nước trong khu vực Thái Bình
Dương gồm : --
Nhật : 5 ( 1 vệ tinh nhìn về đảo Sakhalin : 45°50' và 54°24') , -- Trung quốc : 8 gồm 1 vệ tinh nhìn về vịnh Bắc bộ 18.221°N
109.686°E và 1 vệ tinh nhìn về biển đông 8°38′N 111°55′E) , --
Hàn quốc : 7 , -- Singapore : 3 , -- Đài Loan : 2 , -- Úc : 4 , -- Tân tây Lan : 2  
Trạm tiếp nối và trung chuyển dữ liệu GEOINT
Quang cảnh trung tâm chỉ huy vệ tinh và phân tích dữ liệu
GeoINT hay GEOspatial INTelligence là công nghệ mới nhất của ngành viễn thám không ảnh  nhằm mục đích khai thác và phân tích thông tin
từ các dữ kiện không gian địa lý ( geospatial ) để đánh giá, mô tả trực quan tính năng vật lý và địa lý các hoạt động tham chiếu trên mặt đất .  
Chúng ta hãy cùng thống nhất dùng từ
GeoINT để nói về công nghệ ảnh vệ tinh viễn thám thời gian thực .

Các nguồn dữ liệu của GeoINT ( hay Metadata catalog ) gồm có : ảnh chụp , bản đồ dữ liệu từ các nguồn vệ tinh thu thập thông tin thương mãi ,
vệ tinh quốc phòng , vệ tinh địa chất , chuyên cơ không thám hay vô tuyến cơ hoặc từ các nguồn khác như bản đồ , cơ sở dữ liệu thương mãi ,
thông tin điều tra dân số , thông số định vị toàn cầu , bản vẽ hạ tầng cơ sở hoặc từ các nguồn thông tin riêng xuất xứ quốc phòng hay an ninh
như dữ liệu hình ảnh và thông tin phân loại và định hình về phi cơ hay tàu hoặc mục tiêu di động .

Kết quả phân tích và đầu ra từ các thông tin GeoINT được xử dụng cho các công tác và nhu cầu chuyên môn như vẽ bản đồ , thiết lập sa bàn 3
chiều , phân tích hình ảnh, phân tích địa hình , phân tích sự kiện liên tục , viễn thám và trận địa trực tuyến . GeoINT còn có khả năng tổng hợp và
đối chiếu các nguồn dữ kiện cho công tác dự đoán tình báo hay bất kỳ dữ liệu khác cho các đối chiếu khoa học môi trường mà có thể được
định nghỉa trong một bối cảnh không gian địa lý . Mức tiếp thu ảnh viễn thám GeoINT có khả năng nhận định chi tiết một vật thể trên mặt đất với
diện tích 25 cm
2 ( centimét vuông ) .
Ngoài các ứng dụng quốc phòng và biên phòng như viễn thám , thiết lập
sa bàn và giám sát trực tuyến các dự án chiến thuật , vệ tinh GeoINT còn
có các khả năng phục vụ các cơ quan và đối tượng xử dụng dân sự và
thương mãi như quy hoạch nhà đất , quy hoạch các dự án hạ tầng cơ sở,
giám sát mội sinh , giám sát canh nông và trồng rừng , giám sát công tác
cứu hộ , phòng cháy chửa cháy , v.v...

Tiến trình của một dự án vệ tinh GeoINT thế hệ 3+ trọn gói gồm có các
phần và thời gian tính như sau : thiết kế ( 8 tháng ) , giấy phép xuất khẩu
và vị trí quỹ đạo ( 6 tháng – tiến trình song song ) , chế tạo và thử nghiệm (
17 tháng – gồm có công tác bảo hiểm thiệt hại 100% ) , công tác phóng
và đặt vào vị trí ( 5 tháng – gồm có các công tác chuẩn bị phóng và sau
khi phóng ) , công tác huấn luyện điều khiển vệ tính , xử dụng mẫu mã mở
và quản lý khí tài / trang thiết bị ( 6 đến 8 tháng – tiến trình song song ) .

Các chậm trễ thường do thời khóa biểu phóng , thời gian đang ký phóng
hay thử nghiệm bộ phận của vệ tinh trong các cơ sở sản xuất . Thời gian
nêu trên là
ước tính trên căn bản của các dự án cùng loại đã hoàn tất .
Chú ý:      GeoINT là công nghệ có khả năng viễn thám và ứng dụng quốc phòng , quản lý bởi luật định ITAR vì thế chúng tôi sẽ phải yêu cầu
đơn vị xử dụng vui lòng phát hành một số công văn cần thiết và sẽ được di lý bởi Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho yêu cầu tiền chấp thuận xuất
khẩu ( Pre-Approval Request ) cho đơn vị thu mua và xử dụng .
Một ảnh từ nguồn vệ tinh IMINT ( có phân tích ) :
hải đội tàu ngầm SSBN Trung quốc mẫu 092 - lớp Xia
Công nghệ GeoINT : môt cảnh video không thám trực tuyến thời gian thực
GeoINT là một bước tiến cực kỳ quan trọng từ căn bản IMINT , do khả năng tổng hợp các thông tin và dữ liệu bao gồm các không ảnh do
công nghệ IMINT cùng các thông tin dữ liệu tương đồng thâu nhận từ mặt đất và các nguồn quốc phòng , an ninh cùng thương mãi khác .
Các kết quả đầu ra GeoINT có thể xử dụng cho những nhu cầu an ninh, quân sự lẫn dân sự với bước tiến so sánh những khác biệt hay
thay đổi của phiên bản thu nhận trong thời gian trước .

Vệ tinh GeoINT có khả năng linh động rất cáo so với vệ tinh IMINT về gốc độ thu hình ( không chỉ chụp ảnh liên tục như công nghệ IMINT )
, giá trị ảnh dựa trên các thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn , với thiết kế đồng bộ cùng các khí tài phụ hiện đại nhằm hỗ trợ cho các công
tác thu truyền ảnh trực tuyến hay thời gian thực , trên một khu vực và  trong khoảng thời gian liên tục .
Không ảnh GeoINT từ nguồn chuyên cơ
và vô tuyến cơ không thám
Cập nhật:          tập đoàn EDES Group là đơn vị đại diện duy nhất với khả năng đồng đầu tư dự án SATCOM và GeoINT theo dạng thu
mua Incoterms 2010 - CIF ( xin xem phần
Lời Giới Thiệu - đoạn J ), sau đó sẽ cùng khách hàng và đơn vị xử dụng , đến trực tiếp
tham quan tại bản doanh công ty sản xuất cho phần thuyết minh và trưng bày sản phẩm này . Sư kiện này chỉ xảy ra sau khi tập đoàn
chúng tôi nhận được ý định thư , chứng minh tư cách pháp nhân với công văn hay giấy phép phát hành từ Bộ Quốc Phòng và hoàn tất
hồ sơ thu mua và phương thức thanh toán .
Riêng về ứng dụng công nghệ GeoINT cho các công tác thám sát lòng đại dương , cửa biển hay lòng sông cho các nhu cầu thương mãi, an
ninh và quốc phòng như thiết lập bản vẽ thủy lộ , đánh điểm vị trí tàu chìm cho công tác giao thông đường thủy , rà soát an ninh lòng biển như
dò tìm thủy lôi hay các vật nổ , thiết lập địa hình lòng biển cho nhu cầu thiếp lập dàn khoan dầu khí hay nâng cấp cảng tàu biển , truy cứu các
thông tin cho dư án nuôi trồng thủy sản , v.v…

Công nghệ GeoINT có khả năng đồng triển khai với các chuyên cơ không thám , vô tuyến cơ trang bị cho công tác không thám trực tuyến và
đồng bộ với các tàu nghiên cứu biển và hải thám .
Nguồn ảnh GeoINT : phát hiện núi lửa dưới lòng biển
Sa bàn GeoINT : thiết lập bản vẽ 3 chiều thềm lục địa
Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam đang là chủ đầu tư theo vốn viện trợ phát triển ODA cung cấp
vệ tinh này sẽ được dùng cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phòng chống
thiên tai .

Vệ tinh VNREDSat-1 thuộc lớp vệ tinh nhỏ ( microsatellite ) , phân loại : quỹ đạo tầm thấp ( LEO = low
earth orbit ) di chuyển trên cao độ : 680km , thiết kế công nghệ : quang học ( optical ) , nhiệm vụ : chụp
ảnh ở kênh toàn sắc ( PAN ) và 4 kênh đa phổ ( MS ) , thời gian chụp lặp lại : 3 ngày , quỹ đạo : đồng
bộ mặt trời ( SSO ) , độ phân giải mặt đất : 2,5m ( PAN ) và 10m ( MS ) , kích thước : 600 mm x 570 mm
x 500mm , khối lượng : ~ 140kg , tuổi thọ : 5 năm .

Vệ tinh VNREDSAT-1 được đặt lên quỹ đạo vào ngày 7 tháng 5 năm 2013 , có tổng mức đầu tư 55.8 triệu
Euro từ vốn vay của Pháp và 64,82 tỉ đồng vốn đối ứng của Việt Nam .
Quang cảnh sông Hồng - ảnh từ vệ tinh VNREDSat-1
Mô hình vệ tinh VNREDSat-1
Địa hình nhà máy sản xuất hạt nhân Gom – Iran
Riêng cho khả năng không ảnh trực tuyến thời gian thật thì có giá từ 116.000 Mỹ Kim cho mỗi phút quan sát bình thường hay giá cao hơn tùy
theo nhu cầu của loại kính xử dụng ( kính trắng , tầm nhiệt hay hồng ngoại , cự ly xem ) .


Khi quý khách thu mua dự án vệ tinh GeoINT trọn gói với tập đoàn EDES thì chúng tôi sẽ cung cấp :
a)  các kỹ năng thực tập và triển khai ngay
hệ thống tin học liên quan đến khoa tin học địa lý / địa hình trong thời hạn 6 tháng kể từ khi thanh toán hợp đồng hoàn tất gồm các tiến độ như :

--
gặp và thảo luận nhu cầu với tập đoàn sản xuất và cung ứng , -- thành lập chương trình làm việc chung , -- cung cấp các trang thiết bị công
nghệ ,
-- huấn luyện chuyên viên , -- tham quan các tập đoàn sản xuất và cung ứng , -- tham quan đại học chính quy chuyên ngành liên quan và
chuẩn bị lịch đào tào tại Hoa Kỳ ;  
b) không ảnh cần thiết cho đến khi vệ tinh được phóng và đạt đúng quỹ đạo cầu .

Hệ thống tin học bao gồm thiết kế trung tâm tiếp nhận Metadata IPC ( information processing center ) , cơ sở sao lưu dữ liệu DDRA ( data
disaster recovery area – back up remote facility ) và các phần mềm dùng cho công tác phân tích và lưu trữ ảnh ảnh bao gồm phần mềm thiết
lập sa bàn 3 chiều hay chương trình phân tích ảnh tin học MAAS ( Multi-INT Analysis and Archive System ) theo đúng nhu cầu và các tiểu chuẩn
công nghệ hiện hành .

Cùng lúc thì tập đoàn chúng tôi sẽ :
c) bảo lảnh toàn phần cho chương trình đào tạo cho 30 phân tích viên theo hệ Thạc Sỹ ( 6 năm đại học ) tin
học địa lý / địa hình ( Master of Geographic Information Systems ) tại đại học nổi tiếng chuyên khoa trên Hoa Kỳ .

Tập đoàn EDES có khả năng gia hạn tín dụng cho quý khách thu mua dự án vệ tinh GeoINT trọn gói và phương thức thanh toán theo Incoterms
2010 – CIF ( xin xem
Lời Giới Thiệu - đoạn J ) cho đến 10 năm với một số điều kiện tài chính và thanh toán theo quy định quốc tế sẽ được áp
dụng . Điều kiện thanh toán này sẽ được gia hạn khi quý khách thu mua cùng chung với dự án phi đoàn vô tuyến cơ không thám tầm trung và
chuyên cơ không thám đa năng đường dài .
Minh họa công nghệ không ảnh qua vô tuyến cơ
Mô hình vệ tinh không ảnh Geo-Eye 2
Vô tuyến cơ không thám
Chuyên cơ không thám đa năng
Chuyên cơ không thám trần thấp
Thông tin metadata ứng dụng cho phi kế không hành trung tâm
Hiện nay mức lãi thâu từ dịch vụ cung cấp không ảnh thương mãi từ vệ tinh GeoEye-1 được
ước tính là 60 triêu Mỹ Kim cho mỗi năm , kể từ năm 2009 , chưa tính đến dịch vụ cung cấp
không ảnh viễn thám thời gian thực cho các nhu cầu an ninh và quốc phòng . Mức thu nhập từ
các nhu cầu quốc phòng và an ninh được ước tính trên 7 lần hơn các thu nhập từ nhu cầu
thương mãi .

Độ phân giải mặt đất cho ứng dụng thương mãi là 2,5m và cho ứng dụng an ninh hay quốc
phòng là 0,50m – 0,25m . Thời gian chụp ảnh và chuyển giao cho đến khách hàng cho nhu
cầu thương mãi có từ 3 ngày cho đến 3 tháng , cho nhu cầu an ninh hay quốc phòng có thể
ước tính từ mỗi 100 phút hay trực tuyến .

Trên chiết tính giá thành đầu ra tùy theo thời gian hợp đồng , nhu cầu về độ phân giải , thời
gian chụp , tần số chụp và phương thức chuyển giao ảnh , giá thành không ảnh cho nhu cầu
thương mãi có từ 5.000 cho đến trên 12.000 Mỹ kim ( tùy theo loại ảnh , thời gian của sự
kiện , tần số lập lại và độ phân giải ) . Giá thành cho không ảnh theo nhu cầu quốc phòng có
giá trên 20.000 Mỹ Kim cho mỗi ảnh và tùy theo nhịp độ yêu cầu ảnh hay mức độ cung cấp
liên tục cho khách hàng .