Chuyên cơ tuần thám và điều
lệnh E-2D Hawk Eye
Thiết bị rà soát
tín hiệu cấp cứu
Thiết bị rà soát tần số
DFSR-3000
Máy phát tuyến
cấp cứu
AN/PRC112
Một hệ thống COMINT ( VHF/UHF ) trọn gói với máy điện đàm siêu tần thiết kế trên chuyên
xa quân đội cho công tác biên phòng lãnh thổ ( trinh sát thông tin ) hay đồng ứng dụng rà
soát và điều lệnh cho binh chủng lục quân , giá từ 750 nghìn Mỹ Kim hay trọn gói hệ thống
COMINT mẫu AN/TRQ32A có khả năng thâu và nhiễu sóng cho dãy tần HF có giá thành từ
1.4 triệu Mỹ Kim ( tài khóa 2012 ) tùy theo mẫu chuyên xa và thiết bị phụ , thời gian giao
hàng khoảng 9 tháng .

Một hệ thống chỉ huy và điều lệnh cơ động đặt trên quân xa với khả năng quan sát tầm nhiệt ,
tiếp thu âm tầm trung , nhiễu sóng -
tiếp sóng , COMINT HF theo đúng tiêu chuẩn thiết kế NATO có giá thành ước tính khoảng
1.2 triệu Mỹ Kim ( tài khóa 2012 ) và thời gian giao hàng là 14 tháng . Cùng những tính năng
nêu trên thiết kế khung chuyên xa bọc thép thì giá thành ước tính từ 4.5 triệu Mỹ Kim ( tài
khóa 2012 ) tùy mẫu hay khung loại chuyên xa và thời gian giao hàng là 15 tháng .
Hệ thống tiếp thu và định vị phát tuyến điện đàm
Trọn gói hệ thống DF/COMINT- Binh chủng Lục Quân
Trọn gói hệ thống DF/COMINT- Binh chủng Không Quân :
cứu hộ , truy tầm , nhiễu , thu và tiêu diệt mục tiêu phát tuyến
Ăng-ten COMINT Hải Quân
Ăng-ten DF/COMINT VHF/UHF
Phần mềm rà soát Direction Finder (DF)
Chuyên cơ tuần thám trần thấp Griffin Eye SM-ISR gồm thân tàu Beechcraft Super King Air 350ER trang bị đầy đủ với các khí tài kỹ thuật số
cho công tác quan sát , thâu hình , rà soát trận địa trải rộng hay mặt biển bằng công nghệ GeoINT và phối hợp thông tin trực tuyến qua mạng
SATCOM . Trong phiên bản nâng cấp , Griffin Eye SM-ISR có khả năng phòng chống tên lửa đất-đối-không , trực tuyến không ảnh , nhiễu -
thâu nhận - định vị thông tin điện đàm kênh HF , VHF , UHF cho công tác cứu hộ hay tình báo . Ước tính chuyên cơ tuần thám Griffin Eye SM-
ISR trọn gói có giá ước tính từ 37 triệu Mỹ Kim ( tài khóa 2012 ) hay hơn , bao gồm huấn luyện cho 4 phi công , 8 chuyên viên quan sát phi
hành , 8 chuyên viên COMINT ; thời gian giao hàng từ 20 tháng .

Hệ thống COMINT DFSR-3000 mẫu HF có khả năng định hướng điểm phát tuyến trên dãy tần từ 150kHz đến 30.000kHz với gốc 1.5 độ
chính xác , thiết kế rà soát theo 1Hz khoảng cách của tín hiệu . Tùy theo thiết kế của ăng-ten và bệ đặt trên khung ( duyên đỉnh, chuyên cơ ,
chuyên xa ) , DFSR-3000 có khả năng rà soát với tầm tối đa khoảng 180km đường kính .
Một điểm cực kỳ quan trọng khi thiết kế hệ thống COMINT dạng di động là cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng các thiết bị và
hệ thống có phát điện tử chung quanh sao cho không có mâu thuẫn về phần tín hiệu và điện từ trường mà có thể dẫn đến
mất hay giảm hiệu năng của thiết bị COMINT .

Quý đơn vị xử dụng có nhu cầu thu mua hệ thống COMINT di động nên thu mua trọng gói có nghĩa là toàn bộ hệ thống
( thiết bị chủ yếu và thiết bị phụ ) , huấn luyên xử dụng và bảo trì sơ cấp , sự góp mặt của chuyên gia quản lý công tác lắp
ráp và chứng chỉ hoàn bị ( Functional certificate ) và bảo hành dài hạn .
Hệ thống COMINT cơ động - trang bị
định vị , nhiễu , thu và tiếp tần số
AN/TRQ32A Team Mate
Tùy theo khả năng ứng dụng và các dãy tần số khai thác , chỉ riêng phần thiết bị ăng-ten
cho VHF và UHF cho chuyên đỉnh tuần thám có kích thước dưới 50m - vận tốc trên 25
hải lý/giờ với khả năng tiếp thu sóng từ 1MHz - 1GHz ước tính từ 500 nghìn Mỹ Kim ( tài
khóa 2012 ) tùy theo mẫu khung tàu , bố trí đồng bộ với cột thu lôi . Ăng-ten với khả năng
tiếp nhận cả 3 loại tín hiệu HF, VHF và UHF tùy theo ứng dụng và mẫu khung bố trí mà
giá thành có thể cao từ hơn so với mẫu ăng-ten chỉ riêng cho dãy tần VHF và UHF. .

Riêng phí tổn cho một bộ ăng-ten thiết kế cho công tác cứu hộ SAR (search and rescue)
bố trí trên chuyên cơ Bombardier CL-415 sẽ có giá từ 700 ngàn Mỹ Kim , khung thủy
phi cơ Shinmaya US-2 với tốn phí khoảng 1.4 triệu Mỹ Kim , 1.5 triệu Mỹ Kim cho khung
chuyên cơ tuần thám trần thấp Griffin Eye , 5 triệu Mỹ Kim cho khung chuyên cơ C-27JR
hay 8.7 triệu Mỹ Kim cho khung chuyên cơ không thám và điều lệnh mẫu E-2D Hawk
Eye .
Chuyên cơ tuần thám trần thấp Griffin Eye ISR - thiết kế
đồng bộ : COMINT / ESM / SIGINT / GeoINT / SATCOM
Hệ thống COMINT gồm nhiều trang thiết bị được thiết kế đồng bộ gồm có:

a)        Ăng-ten : thiết bị chủ yếu
b)        Phần mềm rà soát và định vị (DF) : thiết bị chủ yếu
c)        Máy vi tín : thiết bị chủ yếu
d)        Khí tài rà soát tần số : thiết bị chủ yếu
e)        Khí tài thâu âm dạng kỹ thuật số : thiết bị phụ
f)         Bộ dĩa cứng lưu trữ : thiết bị phụ
g)        Cột thu lôi : thiết bị phụ
h)        Nguồn điện độc lập : thiết bị phụ
i)         Ổn áp : thiết bị phụ
Sources: EADS, General Dynamics, NATO, Thales, US Army, US Navy.
Công nghệ kiểm soát tín hiệu truyền tin hay COMINT ( Communication Intelligence ), nôm na được biết đến như là tình báo điện đàm nhằm mục
đích thu thập và ghi nhận các cuộc đàm thoại bằng lời hay bằng chữ/số qua các dãy tần và công nghệ như CDMA, GSM, HF, VHF, UHF và K-
band.

Trong ứng dụng chiến thuật cho công tác quốc phòng , ứng dụng phụ của công nghệ COMINT là thiết bị rà soát thông tin DF ( Direction Finder
) , có khả năng định vị địa điểm xuất phát và tiếp nhận của các tín hiệu đối tượng , truy thu tần số phát tuyến và có khả năng đồng thiết kế với
các khí tài phụ cho công tác nhiễu sóng tích cực nhằm mục đích ngăn cản các đối tượng liên lạc với nhau hay gián đoạn cuộc điện đàm và tiếp
thu thông tin của các cuộc điệm đàm hay tin nhắn kỹ thuật số . Dãy tần ứng dụng cho công tác quốc phòng gồm có HF hay VHF và UHF. Hệ
thống COMINT cho ngành cảnh sát và an ninh sẽ bao gồm các dãy tần CDMA, GSM và K-band.

Trong công tác cứu hộ ( SAR: search and rescue ) các thiết bị rà soát tín hiệu cấp cứu dạng thương mãi được sản xuất theo công nghệ  kỹ
thuật số và kênh chính VHF theo quy ước quốc tế: 121.5mHz . Tuy nhiên cho những đơn vị quốc phòng thì các thiết bị rà soát tín hiệu cấp cứu
sẽ được tu chuẩn theo kênh mã hóa tùy theo thiết bị phát tuyến riêng của từng đơn vị xử dụng.

Hệ thống COMINT có thể được triển khai qua hai dạng sau đây : cố định và di động . Hệ thống DF cố định được bố trí chung với thiết bị ứng
dụng các công nghệ tương đồng như công nghệ ELINT và SIGINT. Riêng về hệ thống di động thì thiết bị COMINT được bố trí theo dạng cơ
động mặt bằng như chuyên xa hay mang trên người ( trên lưng - theo dạng như máy truyền tin ) , dạng cơ động hàng không được thiết kế trên
chuyên cơ không thám , dạng cơ động hàng hải bố trí trên chuyên đỉnh , tàu hải quân hay tàu cảnh sát biển .
Vô tuyến cơ MQ-9 trang bị khí tài COMINT/ELINT
Vị trí chuyên viên COMINT trên
khu trục hạm mẫu Aegis
Công Nghệ An Ninh:   Tình Báo Điện Đàm
Vị trí chuyên viên COMINT trên tuần thám cơ trần thấp
Griffin Eye SM-ISR
Tập đoàn EDES Group có đầy đủ khả năng, nghiệp vụ và tư cách pháp nhân
trong công tác thu mua, chuyển giao các hệ thống COMINT và trọn gói với
phương tiện giao thông , đồng thiết kế với các công ty sản xuất
cho các ứng dụng an ninh và quốc phòng .

Tất cả các hệ thống COMINT trọn gói do tập đoàn chúng tôi chuyển giao cho
các binh chủng đều được bảo hành 4 năm . Qua những kinh nghiệm thu mua và
đồng thiết kế hệ thống COMINT , chúng tôi thấy rằng khả năng rà soát từ
1MHz cho đến 1GHz là quá đủ vì sẽ bao gồm các dãy tần : HF (3-20 MHz) ,
VHF (30-300 MHz) và UHF (300 MHz-3 GHz) và thiết bị phát tuyến và điệm
đàm UHF trên 1GHz thì là rất hiếm vì giá thành rất cao không thực dụng trong
ứng dụng quân sự .
Quý khách cần lưu ý, thiết bị chủ yếu và thiết bị phụ COMINT/DF ứng dụng mặt bằng hay lục quân không thể tái thiết kế với hiệu
năng hoàn hảo trên các tàu hay chuyên đỉnh triển khai cho các công tác trên sông và biển . Hệ thống COMINT/DF cho ứng dụng trên
không ( tuần thám ) hay trên mặt nước ( hải thám ) được nghiên cứu và sản xuất riêng theo các tiêu chuẩn đặc thù hầu đáp ứng cho
những điều kiện ứng dụng và môi trường thao tác này . Yêu cầu từ công ty sản xuất là có đầy đủ các thông tin về ứng dụng và mặt
bằng hầu đánh giá được sự khả thi và kinh phí cho từng loại dự án .Cập nhật:    tập đoàn chúng tôi đã có được giấy phép tạm nhập tái xuất do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp, cho các hệ thống COMINT do công ty
Hoa Kỳ và Anh quốc sản xuất . Chúng tôi cùng là đơn vị đại diện sẽ cùng công ty sản xuất sẵn sàng thuyết minh và trưng bày sản phẩm này
cùng các thiết bị đồng bộ sau khi hợp đồng thu mua và đã hoàn tất cơ chế thanh toán . Hệ thống COMINT chỉ được bán chung trọn gói hay thiết
kế với các dự án tàu hải quân hay cảnh sát biển xây mới.

Chú ý:      COMINT với khả năng định vị phát tín hiệu ( DF ) và nhiễu sóng ( ECM hay ESM ) là công nghệ truyền tin quốc phòng , quản lý bởi
luật định ITAR vì thế chúng tôi sẽ phải yêu cầu đơn vị xử dụng hay thu mua vui lòng phát hành một số công văn cần thiết và các văn kiện này sẽ
được di lý bởi Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội , hầu chấp hành yêu cầu tiền chấp thuận xuất khẩu ( Pre-Approval Request ) .
                                                                           Một hệ thống COMINT/DF ( HF hay VHF/UHF ) trọn gói gồm chuyên gia thiết kế và chứng
                                                                           chỉ hoàn bị cho tàu tuần hay chuyên đỉnh có kích thước dưới 45m, ứng dụng cảnh sát biển có giá
thành ước tính từ 750 nghìn Mỹ Kim ( tài khóa 2012 ) và thời gian hoàn tất và bàn giao dự trù trong khoảng 6 tháng . Nhu cầu cho hệ thống
COMINT dãy tần HF cần phải được nêu lên ngay từ khi đặt hàng , đồng thiết kế với hệ thống COMINT và các thiết bị phụ cần phải có .
Trong hệ thống rà soát và định hướng tín hiệu thì ăng-ten là phần chủ lực và quan trọng nhất , cân nặng lớn và đắt tiền nhất .
Các ăng-ten trang bị cho các chuyên xa hay triển khai trên mặt đất thường chỉ có một số góc độ để rà soát thường khi là 270
của binh chủng không quân hay hải quân thì phải có hội đủ tính năng tiếp thu tín hiệu toàn diện có nghỉa là 360 độ trong môi
trường 3 chiều .