Trường Võ Bị Sỹ Quan Hoa Kỳ
Trong ngành đào tạo sỹ quan chính quy cho các binh chủng quốc phòng: Lục quân, Không quân và Hải quân, với khả
năng tham gia của các sinh viên sỹ quan quốc tế thì trong hạng cao nhất, không riêng về giáo án, môi trường thực tập ,
và ngay đến cả thuật lãnh đạo và binh nghiệp thì cả 5 trường võ bị sỹ quan Hoa Kỳ được bình bầu vào hạng nhất từ Bộ
Quốc Phòng và Bộ Giáo Dục của các nước trong Âu châu , Á châu , Đông Âu, Phi châu và Úc châu .

Sau đây là một số thông tin chính và quan trọng được tóm lược liên quan cho các ứng viên du học sinh quốc tế như sau:
Trường Võ Bị Lục Quân (United States Military Academy = USMA) hay nôm na là trường võ bị
West Point, được thành lập vào năm 1802 , là trường võ bị đào tạo các sỹ quan Lục quân hay Bộ
Binh sau khi tốt nghiệp theo hình thức tình nguyện . West Point nằm trên một khu đất có diện tích
65 Km
2 , miền đông Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ , thuộc tiểu bang New York .

Chương trình võ bị sỹ quan là hệ đào tạo chính quy với 4 năm đại học gồm có 4 ngành chính : --
a) kiến thức phổ thông , -- b) kiến thức và khoa học quân sự lục quân (tăng / bộ binh / công binh /
đặc công / pháo) ,  -- c) thể lực , -- d) đạo đức công dân .
Niên khóa được tính cho năm ra trường của sinh viên sỹ quan. Tổng số sinh viên của trường võ bị West Point cho niên
khóa 2012 là 4.621, chiết tính số lượng học sinh cho mỗi giáo sư là 7:1 . Trung bình số lượng sinh viên sỹ quan quốc tế là
15 cho mỗi lớp có nghỉa là toàn trường có khoảng 60 sinh viên sỹ quan quốc tế theo học cho cả 4 năm .

Điều kiện ghi danh cho các ứng viên du học sinh quốc tế: -- 1) tuổi: từ 18 cho đến dưới 22 (khi vào trường) , -- 2) giới tính:
nam hay nữ , --3) thể lực: thật tốt , -- 4) trình độ: tốt nghiệp phổ thông hay đại học , -- 5) điểm thi ngoại ngữ TOEFL: iBT
(tối thiểu 90 điểm) hay PBT (tối thiểu 580 điểm) , -- 6) điểm thi SAT tối thiểu: đọc (504) và toán (625) chưa có điểm thi viết ,
-- 7) tình trạng gia đình: độc thân , -- 8) Chứng chỉ kiểm tra sức khỏe: không có bệnh truyền nhiễm và nan y .

Ngoài ra, các ứng viên du học sinh quốc tế phải được sự giới thiệu và bảo lãnh tài chính của Bộ Quốc Phòng của nước
sở tại, thời gian chờ đợi là 2 năm .
Biểu tượng trường võ bị
lục quân West Point
Trường Võ Bị Không Quân (United States Air Force Academy = USAFA) được thành lập vào
năm 1954, là trường đào tạo sỹ quan Không quân Hoa Kỳ. USAFA được xây dựng theo dạng
căn cứ không quân trên khu đất có diện tích 73 Km
2, miền trung Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ, thuộc
tiểu bang Colorado.

Chương trình võ bị sỹ quan là hệ đào tạo chính quy với 4 năm đại học gồm có 4 ngành chính:
-- a) kiến thức hàng không, -- b) kiến thức khoa học quân sự chuyên ngành không quân và
không gian (gồm cả điều khiển học), -- c) thể thao xuyên hệ,
-- d) đạo đức công dân .
Biểu tượng trường võ bị
không quân USAFA
Niên khóa được tính cho năm ra trường của sinh viên sỹ quan. Theo quy định của quốc
hội Hoa Kỳ thì tổng số sinh viên của trường võ bị không quân là 4.537, chiết tính số lượng
học sinh cho mỗi giáo sư là 8:1 . Trung bình số lượng sinh viên sỹ quan quốc tế là 20 cho
mỗi cấp lớp hay 1 sinh viên sỹ quan của 1 nước cho mỗi lớp; có nghỉa là toàn trường có khoảng 80 sinh viên sỹ quan
quốc tế theo học cho cả 4 năm .

Điều kiện ghi danh cho các ứng viên du học sinh quốc tế: -- 1) tuổi: từ 18 cho đến dưới 22 (khi vào trường) , -- 2) giới tính:
nam hay nữ , --3) thể lực: thật tốt , -- 4) trình độ: tốt nghiệp phổ thông hay đại học , -- 5) điểm thi ngoại ngữ TOEFL: iBT
(tối thiểu 90 điểm) hay PBT (tối thiểu 580 điểm) , -- 6) tổng điểm thi SAT: đọc và toán tối thiểu là 1.250 (chưa có điểm thi
viết) , -- 7) tình trạng gia đình: độc thân , -- 8) Chứng chỉ kiểm tra sức khỏe: không có bệnh truyền nhiễm và nan y .

Ngoài ra, các ứng viên du học sinh quốc tế phải được sự giới thiệu và bảo lãnh tài chính của Bộ Quốc Phòng của nước
sở tại, thời gian chờ đợi là 2 năm .
Trường Võ Bị Hải Quân  (United States Naval Academy = USNA) được thành lập vào năm 1845, là
trường đào tạo sỹ quan Hải quân và Thủy quân Lục Chiến Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp theo hình thức
tình nguyện. USNA được xây dựng trên khu đất bên sông Cheasapeake có diện tích 338 mẫu tây ,
miền đông Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ , thuộc tiểu bang Maryland .

Chương trình võ bị sỹ quan là hệ đào tạo chính quy với 4 năm đại học gồm có 4 ngành chính: -- a) kiến
thức và thao tác hải quân , -- b) kiến thức khoa học quân sự chuyên ngành hải quân (tàu thủy / tàu
ngầm / đặc công / siêu nhái ) và thủy quân lục chiến , -- c) thể thao xuyên hệ , -- d) đạo đức công dân .
Niên khóa được tính cho năm ra trường của sinh viên sỹ quan. Tổng số sinh viên của trường võ bị hải quân cho niên
khóa 2015 là 4.488 , chiết tính số lượng học sinh cho mỗi giáo sư là 10:1 . Trung bình số lượng sinh viên sỹ quan quốc tế
là 1 sinh viên sỹ quan của 1 nước cho mỗi lớp ; có nghỉa là toàn trường có khoảng 40 sinh viên sỹ quan quốc tế theo học
cho cả 4 năm .

Điều kiện ghi danh cho các ứng viên du học sinh quốc tế: -- 1) tuổi: từ 18 cho đến dưới 22 (khi vào trường) , -- 2) giới tính:
nam hay nữ , --3) thể lực: thật tốt , -- 4) trình độ: tốt nghiệp phổ thông hay đại học , -- 5) điểm thi ngoại ngữ TOEFL: iBT
(tối thiểu 90 điểm) hay PBT (tối thiểu 580 điểm) , -- 6) tổng điểm thi SAT: đọc và toán trung bình là 1.370 (chưa có điểm thi
viết) , -- 7) tình trạng gia đình: độc thân , -- 8) Chứng chỉ kiểm tra sức khỏe: không có bệnh truyền nhiễm và nan y .

Ngoài ra, các ứng viên du học sinh quốc tế phải được sự giới thiệu và bảo lãnh tài chính của Bộ Quốc Phòng của nước
sở tại, thời gian chờ đợi là 2 năm .

Các quốc gia trong khu vực châu Á hiện có sinh viên sỹ quan tại trường sỹ quan USNA gồm có : Ấn độ , Đài Loan , Hàn
quốc , Maldives , Nam Dương , Nhật , Phi Luật Tân , Singapore , Tân Tây Lan , Thái Lan và Úc .
Biểu tượng trường võ bị
hải quân USNA
Tập đoàn EDES Group có đầy đủ tư cách pháp nhân và liên hệ ngoại giao để hỗ trợ cho các thí sinh Việt Nam với đầy đủ
trình độ học vấn, thể lực và phải được đề cử chính thức từ Bộ Quốc Phòng hay Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam. Chúng tôi
có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết tường tận cho công tác tổ chức tham quan các trường võ bị sỹ quan Hoa Kỳ , và đồng thời
hỗ trợ và tư vấn cho các khóa sinh viên trong toàn thời gian 4 năm đại học quân sự tại Hoa Kỳ .
Đào tạo Chính quy : ... vũ khí chiến lược của một đất nước ...
Trường Võ Bị Hàng Hải   (United States Merchant Marine Academy = USMMA) hay gọi tắt là
Kings Point được thành lập vào năm 1942, là trường đào tạo sỹ quan hàng hải chính quy Hoa
Kỳ. Học viện USMMA cách thành phố New York 35km về phía đông , được xây dựng trên khu đất
cận sông cái của ngoại thành phố New York , tiểu bang New York ; có diện tích 82 mẫu tây bao
gồm 28 công sở và trên 100 loại tàu thuyền .

Chương trình võ bị sỹ quan là hệ đào tạo chính quy với 4 năm đại học gồm có 2 ngành chính: --
a) hàng hải thương thuyền , -- b) khoa học hàng hải .
Niên khóa được tính cho năm ra trường của sinh viên sỹ quan . Tổng số sinh viên của trường võ bị hàng hải cho niên
khóa 2014 là 910 , chiết tính số lượng học sinh cho mỗi giáo sư là 12:1. Trung bình số lượng sinh viên sỹ quan quốc tế là
1 sinh viên sỹ quan của 1 nước cho mỗi lớp ; có nghỉa là toàn trường có khoảng 30 sinh viên sỹ quan quốc tế theo học
cho cả hệ 4 năm .

Điều kiện ghi danh cho các ứng viên du học sinh quốc tế : -- 1) tuổi: từ 18 cho đến dưới 22 (khi vào trường), -- 2) giới tính:
nam hay nữ, --3) thể lực: thật tốt, -- 4) trình độ: tốt nghiệp phổ thông hay đại học, -- 5) điểm thi ngoại ngữ TOEFL: iBT (tối
thiểu 90 điểm) hay PBT (tối thiểu 580 điểm), -- 6) tổng điểm thi SAT: đọc, toán và thi viết trung bình là 2.200, -- 7) tình
trạng gia đình: độc thân, -- 8) Chứng chỉ kiểm tra sức khỏe: không có bệnh truyền nhiễm và nan y tương với chứng chỉ
DoDMERB và chứng chỉ CFA .

Ngoài ra, các ứng viên du học sinh quốc tế phải được sự giới thiệu và bảo lãnh tài chính của Bộ Quốc Phòng hay Bộ Giao
Thông Vận Tải của nước sở tại, thời gian chờ đợi là 2 năm .
Trường Võ Bị Biên Phòng  (United States Coast Guard Academy = USCGA) được thành lập vào
năm 1876, là trường đào tạo sỹ quan biên phòng và cảnh sát biển Hoa Kỳ. Học viện USCGA tọa
lạc tại thành phố New London, tiểu bang Connecticut được xây dựng trên khu đấtcó diện tích 110
mẫu tây .

Chương trình võ bị sỹ quan là hệ đào tạo chính quy với 7 tuần huấn luyện quân sự và 4 năm đại
học gồm có 8 ngành chính: -- a) công nghệ cầu đường, -- b) công nghệ cơ khí, -- c) công nghệ
điện, -- d) kiến trúc và công nghệ hàng hải, -- đ) phân tích cơ chế điều hành và tin học, -- e) khoa
học hàng hải và công nghệ xanh, -- f) nghiên cứu cơ chế chính quyền, -- g) quản lý và điều hành .
Biểu tượng trường võ bị
hàng hải USMMA
Biểu tượng trường võ bị
biên phòng USCGA
Niên khóa được tính cho năm ra trường của sinh viên sỹ quan. Tổng số sinh viên của trường
võ bị hàng hải cho niên khóa 2012 là 973, chiết tính số lượng học sinh cho mỗi giáo sư là 8:1.
Trung bình số lượng sinh viên sỹ quan quốc tế là 1 sinh viên sỹ quan của 1 nước cho mỗi lớp;
có nghỉa là toàn trường có khoảng 30 sinh viên sỹ quan quốc tế theo học cho cả hệ 4 năm.  
Điều kiện ghi danh cho các ứng viên du học sinh quốc tế: -- 1) tuổi: từ 18 cho đến dưới 22 (khi vào trường), -- 2) giới tính:
nam hay nữ, --3) thể lực: thật tốt, -- 4) trình độ: tốt nghiệp phổ thông hay đại học, -- 5) điểm thi ngoại ngữ TOEFL: iBT (tối
thiểu 90 điểm) hay PBT (tối thiểu 580 điểm), -- 6) tổng điểm thi SAT: đọc, toán và thi viết trung bình là 2.200, -- 7) tình
trạng gia đình: độc thân, -- 8) Chứng chỉ kiểm tra sức khỏe: không có bệnh truyền nhiễm và nan y .

Ngoài ra, các ứng viên du học sinh quốc tế phải được sự giới thiệu và bảo lãnh tài chính của Bộ Quốc Phòng của nước
sở tại, thời gian chờ đợi là 2 năm .