Liên hệ thương vụ         Hợp đồng rõ ràng, thanh toán mạch lạc, triển khai chính xác...  
A.  CHỨC NĂNG

Executive Decision Export Services Group hay EDES Group là tập đoàn kinh doanh và thương mãi quốc tế được hình thành dưới luật pháp
của liên bang Hoa Kỳ và tuân thủ toàn diện các quy định xuất khẩu quốc phòng phương Tây bao gồm công pháp ITAR với mục đích môi giới và
tư vấn về xuất khẩu và chuyển giao công nghệ Hoa Kỳ , Vương quốc Anh , phương Tây đương thời và đang được dùng bởi các đơn vị nghiệp
vụ chuyên môn của ngành an ninh, cảnh sát và các binh chủng quốc phòng . Chúng tôi sẵn sàng chứng minh tư cách pháp nhân và khả năng
xuất khẩu khi có yêu cầu , và chỉ qua hệ thống ngọai giao đương nhiệm .

Đa số các trang thiết bị , vật tư , khí tài , linh kiện , công cụ hổ trợ , phương tiện được trình bày trên trang nhà với ước tính giá trị
trọn gói , thời gian giao hàng cùng với quà khuyến mãi là khả thi xuất khẩu .
Tuy nhiên quý khách hàng cần phải hợp tác chặt chẽ và
cung cấp đầy đủ các thông tin , công văn cần thiết cho các khâu giấy phép theo đúng thời điểm và yêu cầu của từng chính quyền sở tại , nơi
thường trú và đăng ký bản doanh của các công ty sản xuất .  

Phép xuất khẩu sẽ tùy vào mức độ bang giao giữa chính quyền của quý khách hàng với chính quyền của các công ty sản xuất . Quy định và thời
gian xét duyệt phép xuất khẩu của mỗi nước sẽ không nhất thiết như nhau và còn tùy thuộc vào chính sách xuất khẩu đương thời cho từng hạng
, chủng loại , danh mục  riêng của các trang thiết bị , khí tài , quân cụ hay vũ khí mà quý khách hàng có nhu cầu .

Khi nhận được ý định thư thu mua từ đơn vị thu mua , chúng tôi sẽ phát hành công văn chào hàng sau khi đã hoàn tất công tác di lý văn kiện
trên qua hệ thống hành chính Đại sứ quán . Chỉ có công văn chào hàng mới thực sự là văn kiện chính thức , khởi đầu cho một thương vụ ,
ngoài ra các thông tin trao đổi ý kiến giữa các đơn vị hoặc đối tác không được xem hay ngộ nhận là thư chào hàng . Công văn chào hàng sẽ
ghi rõ thời gian tính của văn kiện này và chỉ có giá trị pháp lý , thương mãi và quyền trọng tài quốc tế khi được triển khai thành hợp đồng thu
mua và chuyển giao trước ngày đáo hạn , ghi rõ trên bản văn chào hàng này .

Tập đoàn chúng tôi chỉ chào hàng khi khẳng định được khả thi xuất khẩu từ các bộ phận chính quyền liên hệ , khi hiểu rõ ứng dụng và danh tính
của đơn vị xử dụng , có được sự đồng thuận chuyển giao trang thiết bị cùng huấn luyện và bảo hành của công ty sản xuất , và duy nhất chỉ sau
khi nhận được ý định thư hay công văn thu mua .

Mọi thương vụ sẽ được triển khai qua văn kiện chính theo hình thức hợp đồng . Hợp đồng sẽ được ký với một hay hai nhân sự điều hành và
chữ ký sẽ được thị thực hay có nhân chứng . Tập đoàn chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh thực thi hợp đồng thu mua đã ký kết và mọi thay đổi ( nếu có
) sẽ được cập nhật qua các bản văn kiện phụ lục đồng thời sẽ được thông báo chính thức cho đơn vị mua để lãnh ý chung . Công ty EDES
Group sẽ không phát hành 2 hợp đồng cho một thương vụ hay có hợp đồng miệng . Mọi phụ phí liên quan hay tiền môi giới sẽ được ghi rõ
trong hợp đồng thu mua .

Những trang thiết bị , vật tư , vũ khí , khí tài , linh kiện , công cụ hổ trợ , phương tiện chế tạo từ ứng dụng công nghệ quốc phòng được liệt kê
trên danh sách công nghệ quân sự United States Munitions List ( hay được gọi tắt là USML ) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hay Commerce
Control List ( CCL ) của Bộ Thương Mãi Hoa Kỳ ; ngoài việc thoả mãn toàn bộ các điều kiện hành chính , một số điều kiện giao hàng và cơ
chế thanh toán sẽ được áp dụng chặt chẽ . Toàn bộ đơn đặt hàng sẽ được trực tiếp xuất theo quy định Incoterms 2010-FOB EXW từ công ty
sản xuất đến cho đơn vị xử dụng hay đơn vị thanh toán theo pháp lý hiện hành . Phương pháp đóng gói, ký gửi và bảo đảm hàng hóa sẽ theo
quy định của công ty sản xuất hay chủng loại hàng .


Chú ý :          chỉ có các trang thiết bị liệt kệ trong danh sách công nghệ quân sự USML  ( United States Munitions List ) Hoa Kỳ mới phải áp
dụng quy định xuất khẩu theo công pháp I.T.A.R. Danh sách các loại công nghệ USML có thể tìm trên trang mạng của Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ
sau đây :
http://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/documents/official_itar/ITAR_Part_121.pdf


B.  CƠ CHẾ XUẤT KHẨU

Trước khi triển khai một thương vụ , xin quý vị đối tác mua hàng cần có đầy đủ các công văn chứng minh , và tập đoàn chúng tôi sẽ tiến hành
thương vụ sau khi các công văn này đã được cơ chế xác minh qua Đại Sứ quán nước ngoài hay Hoa Kỳ tại Việt Nam , hoàn tất tốt đẹp :

a)
Tư cách pháp nhân để mua hàng : cần phải xuất trình được ý định thư ( Letter of Intent hay LOI ) do cơ quan , đơn vị nhà nước có chức
năng xử dụng phát hành . Vì công văn chào hàng của tập đoàn chúng tôi mang tính hữu hạn , xin quý khách vui lòng cho biết rành mạch thời
gian tính cho công tác triển khai thu mua . Trên tinh thần đạo đức thương mãi , chúng tôi sẽ không phát hành thư chào hàng cho 2 ý định thư
cùng một dự án . Chúng tôi chỉ phát hành một thư chào hàng duy nhất có giá trị thời gian .

b)
Giấy phép nhập hàng : các đơn vị mua hàng cần phải xuất trình giấy phép nhập khẩu ( import certificate ) như mẫu VK6 ( Bộ Công An ) hay
cơ quan tương đồng liệt kê rõ ràng số lượng và loại trang thiết bị . Những trang thiết bị , vật tư , nguyên liệu , vũ khí , khí tài , linh kiện , công cụ
hổ trợ , phương tiện chế tạo từ ứng dụng công nghệ cao hay siêu công nghệ liệt kê trên danh sách công nghệ quân sự USML của Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ , sẽ phải hoàn tất thủ tục xin phép xuất khẩu trong đó có đơn xác minh đơn vị xử dụng cuối cùng mẫu DSP-83 hay mẫu BIS-711
hay tương đương đang được áp dụng  của Cục An Ninh Bộ Thương Mãi Hoa Kỳ hay các mẫu tương đương tuỳ theo chính quyền sở tại nơi
công ty sản xuất . Chúng tôi sẽ yêu cầu bản chính từ đơn vị xử dụng để hoàn tất các thủ tục xuất khẩu hiện hành .

c)
Phương pháp thanh toán :  tiêu chuẩn thanh toán căn bản cho mọi thương vụ thu mua và chuyển giao công nghệ của tập đoàn chúng tôi là
chuyển khoản ngoại tệ ( international bank wire ) . Tùy theo loại và giá trị của riêng từng thương vụ , các phương pháp thanh toán khác bao
gồm :

i.- Tín dụng thư thương mãi : khi quý khách hàng muốn thu mua và thanh toán bằng tín dụng thư thương mãi dạng không hủy ( Confirm
Commercial Letter of Credit ) chỉ dùng cho các thương vụ có tổng giá trị khởi điểm từ 20 triệu Mỹ Kim thì sẽ phải tốn thêm + 5% ( năm phần
trăm ) trên tổng giá trị đơn đặt hàng , phí phụ được dùng cho các phí tài chánh liên quan . Ngân hàng phát hành phải là một ngân hàng nước
ngoài phương Tây hạng AA hay cao hơn , có trụ sở tại Việt Nam hay Kampuchia hay Lào , hay ngân hàng tại nước ngoài phương Tây hạng
AA trở lên , nếu như là một ngân hàng trong nước thì ngân hàng này phải được xếp hạng tối thiểu là B+ theo danh sách các ngân hàng theo
định giá khả tín của công ty Moody’s .

ii.- Tín dụng thư dự phòng : về phương thức thanh toán theo tín dụng thư dự phòng dạng không hủy ( Irrevocable Standby Letter of Credit )
theo mẫu ICC hiện hành chỉ dùng cho các thương vụ có tổng giá trị trên 100 triệu Mỹ Kim . Ngân hàng phát hành phải là một ngân hàng nước
ngoài phương Tây hạng AA hay cao hơn, có trụ sở tại Việt Nam hay Kampuchia hay Lào, nếu là ngân hàng trong nước thì mệnh giá phát hành
phải được tái khẳng định toàn giá trị thanh toán bởi một ngân hàng nước ngoài phương Tây hạng AA hay cao hơn chiếu theo bản liệt kê các
ngân hàng theo định giá khả tín của công ty Moody’s .

iii.- Bảo lãnh ngân hàng (khởi đầu năm 2015) : về phương thức thanh toán bằng bảo lãnh ngân hàng (bank guarantee) theo mẫu ICC hiện
hành chỉ dùng cho các thương vụ có tổng giá trị khởi điểm từ 100 triệu Mỹ Kim , thì sẽ phải tốn thêm + 3% ( ba phần trăm ) trên tổng giá trị đơn
đặt hàng , phí phụ được dùng cho các phí tài chánh liên quan . Ngân hàng phát hành phải là một ngân hàng nước ngoài hạng AA hay cao hơn,
nếu là ngân hàng trong nước thì mệnh giá phát hành phải được tái khẳng định toàn giá trị thanh toán bởi một ngân hàng nước ngoài hạng AA
hay cao hơn chiếu theo bản liệt kê các ngân hàng theo định giá khả tín của công ty Moody’s.


d)
Cơ chế giải ngân :  hay thường gọi là điều kiện tháo khoán căn bản sẽ là 50% ( năm mươi phần trăm ) tổng giá trị ngay khi đặt hàng và
50% ( năm mươi phần trăm )
trước khi hàng rời kho công ty sản xuất . Cơ chế giải ngân theo tiến độ sẽ là 50% ( năm mươi phần trăm ) tổng
giá trị
ngay khi đặt hàng và 50% ( năm mươi phần trăm ) số lượng hoàn tất , trước khi xuất hàng xuất kho công ty sản xuất . Cơ chế giải ngân
cho chương trình trọn gói sẽ là 50% ( năm mươi phần trăm ) tổng giá trị
ngay khi đặt hàng , 45% ( bốn mươi lăm phần trăm ) trước khi hàng
xuất kho công ty sản xuất và 5% ( năm phần trăm ) khi
hoàn tất nghiệm thu và khóa huấn luyện xử dụng .

đ)
Quy định thu mua :  trên căn bản hiện hành thì tất cả hàng hoá đặt mua với tập đoàn chúng tôi đều chấp hành quy định Incoterms 2010 -
FOB EXW xuất hàng từ nhà sản xuất , giá khảo hàng sẽ không bao những phụ phí liên quan đến phương thức giải ngân . Tuỳ theo loại hàng
hoá , tất cả các thủ tục và phương pháp đóng gói và chuyển vận đều do công ty sản xuất quy định . Công thức căn bản cho mọi đơn đặt hàng là
: Incoterms 2010 - FOB EXW + đóng gói và chuyên chở + bảo hiểm toàn phần cho đến cảng / cửa khẩu quốc tế đầu tiên của đất nước đơn vị
xử dụng hay đơn vị thu mua ( dựa trên công văn thu mua ).

Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ công văn cần thiết cho tư cách pháp nhân đại diện , đại lý , phân phối từ công ty sản xuất sau khi ký hợp đồng
thu mua hay chuyển giao . Tất cả các sản phẩm thu mua sẽ gồm đầy đủ các cơ chế bảo hành từ công ty sản xuất và chứng chỉ xuất xứ . Ngoài
ra , trong một vài trường hợp, tập đoàn chúng tôi sẽ cộng tác chặc chẽ với công ty sản xuất hay đơn vị thu mua và cố gắng đồng tra cứu và
thông dịch ( trong điều kiện và môi trường cho phép ) và cung cấp các tài liệu chuyên môn bằng Việt ngữ như cẩm nang xử dụng , cẩm nang
bảo hành , các chỉ dẩn lắp ráp và tháo gở , v.v… cho tất cả các dự án chuyển giao và thương vụ thu mua .

Mọi thủ tục nhập khẩu và hải quan sẽ do đơn vị thu mua đảm trách . Tùy theo loại trang thiết bị được thu mua hay công nghệ chuyển giao ,
chuyên gia công ty sản xuất hay tùy viên quân sự của các sứ quán có quyền có mặt trong diễn tiến nhận hàng của đơn vị thu mua .


Chú ý :          toàn bộ văn bản chính thức dùng cho mỗi thương vụ sẽ được phát hành với Anh ngữ là sinh ngữ chính , tất cả các bản văn phiên
dịch Việt ngữ hay sinh ngữ khác duy chỉ có tính tham khảo nội bộ riêng biệt của đơn vị mua hàng hay đơn vị xử dụng . Những thương vụ cho
nhu cầu xuất khẩu công nghệ quân sự USML , quản lý bởi quy định ITAR thì cơ quan trọng tài hợp đồng kinh tế sẽ được chỉ định trên lãnh thổ
Hoa Kỳ do toà án liên bang và chiếu theo luật xuất khẩu công nghệ quy định cho sản phẩm đề xuất trong thương vụ .

Chúng tôi sẽ đảm nhận công tác đóng gói và trách nhiệm cho công tác chuyên chở đến cảng nhập khẩu của quý khách hàng trên cơ sở thông
tin của giấy phép xuất khẩu , với một phí tiêu chuẩn theo đúng quy định và giá biểu thương trường hiện hành về chuyên vận hàng hóa theo cấp
loại .   

Phương pháp thanh toán sẽ triển khai ngay sau khi nhận được thư chào hàng của tập đoàn chúng tôi nhưng không trễ hơn khi giấy phép tiền
xuất khẩu ( Pre-Approval hay mẫu DSP-5 ) được phát hành
hay thư đồng ý bán hàng hay giao hàng do công ty sản xuất phát hành . Tập đoàn
chúng tôi có đầy đủ khả năng thu xếp cho quý khách hàng thanh toán trực tiếp với công ty sản xuất với một số điều kiện sẽ được áp dụng .


Ghi chú :          mỗi công ty sản xuất , đại lý , chi nhánh phân phối , mẫu và loại trang thiết bị đều có những điều kiện thu mua và chuyển giao
riêng của từng mặt hàng và cho từng nơi đến hay quốc gia tiếp nhận . Quy định thu mua căn bản sẽ được thực thi theo quy định Incoterms
2010 - FOB EXW thanh toán theo dạng 50/50 có nghỉa là 50 phần trăm tổng giá trị của đơn đặt hàng
ngay khi đặt hàng và thanh toán 50 phần
trăm còn lại
trước khi thiết bị hay hàng hoá sẵn sàng xuất kho hoặc cùng áp dụng cho cơ chế thanh toán theo tiến độ .

Mọi giá biểu ghi riêng cho từng sản phẩm nguyên bản và phiên bản nâng cấp trên trang nhà (
www.edesgroup.com ) chỉ có giá trị ước tính
, không bao gồm các phụ phí như tư vấn nâng cấp , huấn luyện nghiệp vụ ngoài giá trọn gói , đóng gói và loại phí chuyên vận ( shipping and
handling ) + bảo hiểm toàn phần ( all risk insurance ) , cho đến cửa khẩu quốc tế của đơn vị thu mua hay quốc gia của quý khách hàng .

*  Tỷ lệ chênh lệch và điều chỉnh giá trị theo thị trường cung cấp nguyên liệu cho dự án được tính với số liệu +5% ( cộng năm phần trăm ) cho
mỗi tài khóa tới .


C.  TRÁI PHIẾU BẢO ĐẢM

Tập đoàn chúng tôi sẵn sàng giao nộp trái phiếu bảo đảm ( performance bond ) chỉ khi nào chúng tôi không là đại diện chính thức , hay không
thể xuất trình tư cách pháp nhân và liên hệ với nhà sản xuất gốc của vật tư , trang thiết bị , linh kiện hay mặt hàng mà quý khách có nhu cầu thu
mua . Sau khi xuất trình tư cách pháp nhân và liên hệ với nhà sản xuất gốc tuy nhiên quý khách hàng vẫn yêu cầu việc giao nộp trái phiếu bảo
đảm , thì chúng tôi sẽ phải đồng ý nhưng chỉ với điều kiện là cộng thêm một dịch vụ phí tương đương với 5% ( năm phầm trăm ) của tổng giá trị
của trái phiếu bảo đảm này , và chỉ phát hành cho ngân hàng đối tác sau khi chúng tôi nhận được và đồng ý trên tổng giá trị và điều kiện ghi
trên hợp đồng và sau khi nhận được thanh toán . Trái phiếu bảo đảm này phải được hoàn lại cho chúng tôi chậm nhất là 7 ( bảy ) ngày sau khi
nhận được bản sao hoá đơn vận chuyển ( bill of lading ) , chứng từ thống nhất cho sự kiện hoàn tất thương vụ của bên BÁN .


D.  ĐẤU THẦU và KHẢO GIÁ

Quy định chung của tập đoàn chúng tôi là không tham gia trực tiếp cho các công tác đấu thầu , nhưng sẵn sàng hợp tác với các đơn vị trúng
thầu để triển khai hợp đồng thu mua và giao nhận .

Cũng có trường hợp quý đối tác có yêu cầu khảo giá ( quote ) cho một cuộc đấu thầu hay thương vụ với cơ quan công quyền trong một tương
lai gần . Hoàn cảnh này cũng lắm lúc búc xúc và không kém phần phức tạp vì chúng tôi làm việc trên căn bản kinh tế thị trường và không thể giữ
một giá cố định trong một thời gian dài hơn 6 tháng và ngoài ra còn lệ thuộc vào nhà sản xuất và khả nǎng tồn kho của họ . Chúng tôi chỉ có thể
giúp được khi quý vị đối tác đồng ý đặt thế chân cho lô hàng bằng tín dụng thư với giá trị 20% trực tiếp với nhà sản xuất để giữ được giá và
lượng hàng hóa lúc đầu mà chỉ trong một thời gian cố định mà đôi bên đồng ý trên hợp đồng .


Đ.  BẢO HÀNH

Quan tâm chính của tập đoàn chúng tôi là sự vừa ý của đơn vị mua và xử dụng , trong đó bảo hành của trang thiết bị là điểm nhấn của một
thương vụ . Vì thế chúng tôi bảo đảm là tất cả các trang thiết mà chúng tôi thu mua và cung cấp cho cơ quan xử dụng tất cả đều phải là chánh
phẩm 100% với toàn bộ đầy đủ hồ sơ bảo hành trực tiếp từ nhà sản xuất gốc . Đây chính là yếu tố cực kỳ quan trọng mà các cơ quan xử dụng
cũng như đối tác thương mãi cần phải chú ý . Chánh phẩm của các trang thiết bị ứng dụng công nghệ cao hay đặc biệt giá rất đắt ngay cả lúc
mua với số lượng cũng khó có giá ưu đãi nên các trang thiết bị có được bảo hành trực tiếp hay không là điều rất đáng quan tâm .

Một trang thiết bị được gọi là chánh phẩm chỉ khi nào hội đủ các yếu tố như sau :
a) sản xuất thẳng từ nhà chế tạo , b) bảo hành thư từ nhà chế
tạo trực tiếp chuyển giao cho đơn vị tiêu dung ,
c) hồ sơ đăng ký bảo hành của đơn vị tiêu dung , d) cẩm nang xử dụng và bảo dưỡng còn
trong bao an toàn ,
đ) những linh kiện hay dụng cụ cần thiết để bảo dưỡng và sửa chửa cấp 1 , e) khoá  huấn luyện xử dụng từ nhà chế tạo hay
công ty đại lý với bằng cấp tốt nghiệp có số mã duy nhất .


E.  TƯ VẤN

Với một phí hữu nghị , chúng tôi có thể cung cấp thông tin cần thiết và thiết lập hồ sơ kỹ thuật và điều nghiên thị trường cho những dự án
chuyển giao công nghệ , nghiên cứu công nghệ , mua hay bán hoặc nâng cấp công nghệ và nhiều có khả năng giới thiệu trực tiếp với nhà sản
xuất gốc . Ngoài ra , tập đoàn của chúng tôi có đầy đủ điều kiện và khả năng pháp lý để đại diện các thân chủ trong công tác thuê ngắn và dài
hạn các giấy phép và bằng sáng chế để đưa vào dự án sản xuất phụ tùng , phần cứng và ấn bản mềm cũng như hệ thống kiểm tra bảo hành
cho trang thiết bị dùng trong công nghệ cao và đặc biệt .

Chúng tôi có đầy đủ khả năng và tinh tế cho công tác tư vấn cấp cao cho các giải trình ( proposal ), đề nghị và dự án song phương hay đa
phương hợp tác quốc tế đặc biệt có tính cách trật tự trị an hay quốc phòng như loại dự án hợp tác về bài trừ ma túy , dự án phòng chống buôn
người trái phép qua cứa khẩu , rà soát loại rác có chất phóng xạ ở các cửa khẩu và v.v… dưới dạng trao đổi hay viện trợ không hoàn lại mà
trong đó phần quan trọng là nhập khẩu các trang thiết bị công nghệ cao hay công nghệ quân sự .

Tập đoàn chúng tôi có đầy đủ khả năng và hiểu biết tường tận về các thủ tục , quản lý tiến độ và tháo giải chuyển giao công nghệ hay thiết bị
hoặc tài chánh cho các chương trình viện trợ / hỗ trợ song phương cũng như các chương trình thu mua và chuyển giao các thiết bị liệt kê trong
danh sách USML theo dạng Xuất Khẩu Quân Sự ( Foreign Military Sales hay FMS ) do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đảm trách , gồm các thiết bị
quân sự nhiều chủng loại như chuyên cơ quân sự , chuyên xa quân sự và các hệ thống phòng thủ quy ước .


F.  HOÀN TRẢ và THU HỒI

Tập đoàn EDES Group với phương châm : chất lượng tuyệt đối và không đối thủ về công nghệ , chúng tôi sẵn sàng hoàn trả tiền mua
hàng ( trừ các phí giao nhận , giấy phép và đóng gói ) lại cho khách hàng , trong thời gian 180 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận hàng tại cảng
quốc tế đầu tiên trên lãnh thổ khách hàng ; chỉ giải ngân sau khi thu hồi toàn bộ tài liệu gốc , linh kiện , khí tài , trang thiết bị , công nghệ trong
tình trạng như lúc mới nhận .

Điều lệ này chỉ được áp dụng cho các đơn mua hàng : -- từ hay cao hơn 10 triệu Mỹ Kim , -- sau khi khách hàng đã thanh toán toàn bộ số giá
trị hóa đơn ngay sau khi khi đặt hàng , -- đã thanh toán bằng chuyển ngân ngoại hối ; ngoại trừ bất kể lọai vũ khí , đạn dược , quân trang , quân
dược và quân phẩm .      


G.   HỦY HỢP ĐỒNG THU MUA

Khi quý khách hàng hay đơn vị thu mua thay đổi ý định và muốn hủy hợp đồng thu mua vì bất cứ lý do gì thì chúng tôi sẵn sàng hoàn lại số tiền
thu mua theo đơn đặt hàng theo các điều kiện như sau :

1. Trong vòng 30 ngày từ ngày ký hợp đồng thu mua : hòan trả trọn vẹn số tiền thanh toán hay số tiền đã tháo khoán hay tín dụng thư dư phòng

2. Hợp đồng thu mua trang thiết bị nhưng không có chuyển giao công nghệ : sau 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thu mua , chúng tôi sẽ hoàn
lại toàn bộ số tiền của dự án thu mua trừ các phụ phí hành chính , ngân hàng , huy động nguồn ; ước tính khoảng 10% ( mười phần trăm ) chỉ
khi hàng chưa xuất từ nhà sản xuất .   

3. Hợp đồng thu mua trang thiết bị và có chuyển giao công nghệ : sau 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thu mua , chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ
số tiền của dự án thu mua trừ các phụ phí hành chính , ngân hàng , huy động nguồn ; ước tính khoảng 10% ( mười phần trăm ) chỉ khi hàng
chưa xuất từ nhà sản xuất .   

Trường hợp hủy hợp đồng sẽ phải qua hệ thống công văn giữa đôi bên với các chiết tính rõ ràng về tổng phụ phí và số tiền phải gửi trả lại hay
tín dụng thư dự phòng . Khi quý khách thanh toán bằng tín dụng thư dự phòng thì chúng tôi sẽ hoàn lại tín dụng thư này sau khi các phụ phí
được thanh toán theo hệ thống chi trả ngoại hối quốc tế ( bank wire ) .

Chúng tôi sẽ dành toàn quyền từ chối khi ý định hủy hợp đồng được trình bày sau khi thông báo hàng sẵn sàng xuất từ công ty sản xuất hay từ
tập đoàn của chúng tôi hay sau khi không vận đơn hay thủy vận đơn ( bill of lading – BOL ) từ công ty chuyển vận được phát hành và bản sao
được chuyển về cho đơn vị thu mua , bằng thư tin học ( e-mail ) hay điện thư ( facsimile ) .


Chú ý :         tuân thủ các quy luật chống rửa tiền của Phòng Thương Mại Quốc Tế ( International Chamber of Commerce – ICC ) , chúng tôi sẽ
gửi trả lại số tiền không xử dụng hay tín dụng thư dự phòng chỉ về cho tài khoản nguyên định liệt kê trong hợp đồng thu mua ( nếu có ) .  

Ghi chú :         quy định dành riêng cho hủy hợp đồng thu mua sẽ không áp dụng cho các dự án thu mua theo Incoterms 2010 – CIF , các dự
án hợp tác hay đồng đầu tư .


H.  NÂNG CẤP và KHUYẾN MÃI

Tập đoàn chúng tôi có tặng thêm những nâng cấp hay khuyến mãi cho một số trang thiết bị đi chung với đơn đặt hàng của quý khách duy chỉ
với điều kiện tháo khoán toàn bộ giá trị đơn đặt hàng cho tập đoàn chúng tôi sau khi đơn đặt hàng được chấp thuận .

Trường hợp các trang thiết bị hay khí tài , quân cụ , quân dụng thuộc danh sách công nghệ quốc quân sự USML ; chúng tôi chỉ có thể thực thi
các nâng cấp, trao tặng khuyến mãi sau khi được phép xuất khẩu của các ban ngành chính phủ Hoa Kỳ đến đơn vị thu mua hay đơn vị xử dụng
cuối cùng ( end-user ) .

Chúng tôi dành mọi quyền hạn để thay thế các nâng cấp , trao tặng khuyến mãi sao cho thích ứng với tình trạng giấy phép xuất khẩu của các
chính quyền sở tại , nơi thường trú của các công ty sản xuất hay chủ quyền các trang thiết bị, khí tài hay công nghệ quốc phòng này .


I.  CHUYỂN GIAO VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG

Trên nguyên tắc chung về chuyển giao trang thiết bị có vũ khí như tàu hải quân hay chuyên cơ phóng pháo hoặc xe bọc thép thì các vũ khí sẽ
được lắp đặt theo một trong hai cơ chế như sau : a) bán phần với trang thiết bị và hoàn tất tại quốc gia của quý khách , hay b) toàn bộ tại đất
nước của quý khách hàng . Công tác hoàn bị các loại vũ khí hay hệ thống hỏa lực sẽ được thực hiện với sự có mặt và chỉ đạo của các chuyên
gia quốc tế từ công ty sản xuất bộ phận vũ khí này . Các phí lắp đặt và thử nghiệm của các vũ khí sẽ phải được ghi rõ trong hợp đồng thu mua
hay chi tiết trong thương vụ trọn gói .

Không hẵn các công ty sản xuất trang thiết bị có khả năng hỏa lực cũng đồng sản xuất các mẫu vũ khí hay hỏa lực đó nhất là cho những phiên
bản nâng cấp . Riêng về phần vũ khí , quý khách cần xem xét kỹ ứng dụng cho từng loại vũ khí và chuẩn bị kỹ càng về khả năng hậu cần để hỗ
trợ các loại vũ khí sẽ thu mua như phụ tùng , bộ phận điện tử thay thế và cấp số đạn hay tên lửa cung ứng .


Cập nhật :         một số các trang thiết bị và khí tài dành cho công tác phòng không chống tên lửa đạn đạo và hành trình hay chiến đấu cơ
không được liệt trong danh sách các vũ khí sát thương . Vũ khí sát thương được nhận diện qua các ứng dụng cho binh chủng Lục quân và một
phần trong Không quân và rất ít trong binh chủng Hải quân .


J.  THU MUA THEO QUY ĐỊNH : INCOTERMS 2010 - CIF

Từ năm 2012 , tập đoàn chúng tôi đã nhận đơn đặt hàng theo quy định Incoterms 2010 – CIF duy cho các thương vụ với giá trị từ 50 Triệu Mỹ
Kim ( hay Âu Kim ) hay cao hơn , chung môt hợp đồng , công tác chuyển giao ( toàn bộ hay theo tiến độ ) và cho thời gian tính hoàn tất từ 12
tháng hay lâu hơn . Điều kiện là quý khách hàng phải nộp đầy đủ các công văn vào đúng thời điểm yêu cầu cho công tác duyệt giấy phép xuất
khẩu và tín dụng thư dự phòng dạng không hủy ( irrevocable standby letter of credit , theo mẫu ICC 600 ) tương đương với tổng giá trị đơn đặt
hàng ( bao gồm giá trị hàng , phụ thu và bội thu ) . Thời gian đáo hạn của tín dụng thư dự phòng phải bao trọn toàn thời gian thu mua từ lúc triển
khai các thủ tục hành chính cho đến khi hoàn tất công tác chuyển giao toàn bộ đơn đặt hàng cho đơn vị thu mua và hoàn tất khậu cuối cùng là
truy thu tín dụng thư dự phòng bằng thanh toán tiền mặt .  

Sau khi đơn vị thu mua hoàn tất các thủ tục tiếp thu thì phải mở tài khoản trọng tài tại một ngân hàng nước ngoài phương Tây hạng AA hay cao
hơn , trên địa bàn Hoa Kỳ hay một quốc gia phương Tây và thủ tục trao chuyển tiền để thu nhận lại tín dụng thu dự phòng . Tập đoàn chúng tôi
sẽ chịu trách nhiệm về mọi phí tổn chỉ riêng phần mở tài khoản trọng tài cho thương vụ trao đổi hiện kim và thu lại tín dụng thư dự phòng .

Trường hợp quý khách có yêu cầu thanh toán dùng tín dụng thư dự phòng thế chân khi thu mua theo quy định Incoterms 2010 - CIF , thì xin
thông báo ngay từ giai đoạn thương thảo hợp đồng và mệnh giá của tín dụng thư dự phòng phải cộng thêm 15% ( mười lăm phần trăm ) trên
tổng giá trị hợp đồng . Tín dụng thư dự phòng này phải hội đủ các điều kiện ghi trong mục Cơ chế Xuất Khẩu (B) - phần (C) - đoạn (ii) , sẽ phải
có hiệu lực và giá trị toàn phần trong suốt thời gian hợp đồng thu mua cho đến khi mọi điều kiện thu mua đã được chấp nhận và hoàn tất mỹ
mãn .


Chú ý :        ngân hàng phát hành phải là một ngân hàng nước ngoài phương Tây hạng AA hay cao hơn, có trụ sở tại Việt Nam . Khi ngân
hàng phát hành là một ngân hàng trong nước thì mệnh giá phát hành phải được tái khẳng định toàn giá trị thanh toán bởi một ngân hàng nước
ngoài phương Tây hạng AA hay cao hơn chiếu theo bản liệt kê các ngân hàng theo định giá khả tín của công ty Moody’s .

Ghi chú :        tập đoàn chúng tôi sẵn sàng hoàn trả toàn bộ phí theo như hóa đơn chiết tính ngân hàng liên quan đến công tác phát hành tín
dụng thư dự phòng chỉ trong trường hợp chúng tôi không hoàn tất được thương vụ và sau khi tín dụng thư được phát hành . Mọi công tác thu
hồi tín dụng thư dự phòng hay thanh toán tín dụng thư sẽ được thực thi đúng theo hợp đồng , điều lệvà nghiệp vụ ngân hàng hiện hành trên
công pháp phòng thương mãi quốc tế ICC .

Cập nhật :         riêng chỉ cho trường hợp quý khách hàng có nhiều dự án hay chương trình thu mua hay chuyển giao công nghệ theo phương
thức Incoterms 2010 – CIF với khả năng một tín dụng thư đặt cọc , về khoảng giá trị chưa dùng đến thì tập đoàn chúng tôi sẽ giữ lại theo phân
lãi hiện hành của ngân hàng áp dụng giá niên lãi ước tính cho loại chứng chỉ gửi tiền ( certificate of deposit hay  CD ) áp dụng riêng cho từng
loại ngoại tệ . Bài toán chiết tính giá trị tiền mặt từ tín dụng thư dự phòng cho chứng chỉ gửi tiền là 70% ( bảy mươi phần trăm) trên giá trị phát
hay giá trị tái khẳng định và trên nguyên tắc căn bản của giá trị chưa dùng ( tính theo năm – thay đổi tùy năm trên giá trị thanh toán dự án ) của
tín dụng thư dự phòng . Phân lãi này sẽ được dùng thanh toán cho dự án kế tiếp hay gửi trả về cho quý khách chỉ sau khi toàn bộ hợp đồng thu
mua hoàn tất và thực thi theo văn bản quyết định từ quý khách .   

*  Tỷ lệ chênh lệch và điều chỉnh giá trị theo thị trường cung cấp nguyên liệu cho dự án được tính với số liệu +5% ( cộng năm phần trăm ) cho
mỗi tài khóa tới .

**  Mọi ước tính của niên lãi của chứng chỉ gửi tiền ( Certificate of Deposit hay CD ) sẽ được ghi rõ trong hợp đồng và cập nhận trong phụ lục
hằng năm .

***  Tỷ giá niên lãi của chứng chỉ gửi tiền ( Certificate of Deposit hay CD ) sẽ được tính  theo thông tin của ngân hàng phát hành nước ngoài
phương Tây hạng AA hay cao hơn ; hay ngân hàng phương Tây hạng AA hay cao hơn đã tái xác nhận giá trị toàn phần của tín dụng thư dự
phòng này .

**** Phân lãi trên giá trị chưa dùng sẽ không được áp dụng cho các dự án bao như các loại dự án 3-trong-1 , 4-trong-1 , các dự án có nhu cầu
tín dụng kéo dài sau khi dự án hoàn tất và các dự án áp dụng chương trình thu mua Incoterm – CIF có yêu cầu chúng tôi thanh toán tín dụng thư
dự phòng .


K. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Khởi động vào năm 2013 thì tập đoàn chúng tôi được phép triển khai cho khả thi chuyển giao công nghệ từ một số các tổng công ty sản xuất
các sản phẩm cho binh chủng Hải quân , Bộ binh và Không quân . Tùy theo chủng loại sản phẩm với phần chuyển giao công nghệ thì khách
hàng cần phải hội đủ các điều kiện về nhân sự và kỷ thuật hầu đáp ứng cho các yêu cầu công nghệ cao liên quan.  

Nhà sản xuất sẽ cung cấp thư mời cho đoàn chuyên viên cho công đoạn chiếu khán cùng các trình duyệt an ninh xuất nhập tại các cơ sở làm
việc hay công xưởng sản xuất . Đoàn chuyên viên phải tự sắp xếp các thủ tục xuất cảnh với các cơ quan chức năng trong nước và hoàn tất
chiếu khán nhập cảnh với Sứ quán Hoa Kỳ sở tại .

Tập đoàn EDES sẽ cung cấp vé máy bay khứ hồi đi và đến chung cho cả đoàn từ sân bay quốc tế trong nước , chỗ tạm trú , phương tiện đi lại
, chi phí ăn uống , bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ ( khi có yêu cầu - phụ phí ) cho đoàn chuyên viên tham dự trong dự án chuyển giao công
nghệ . Chúng tôi sẽ bố trí một phối hợp viên nhằm hỗ trợ cho đoàn chuyên viên trong suốt thời gian tham gia cho dự án .

Các chuyên viên cần phải có khả năng sinh ngữ hạng giỏi , am tường xử dụng máy vi tín và các phần mềm liên quan , nghiệp vụ chuyên môn
cho từng khâu công nghệ và am tường một số các trang thiết bị kỹ thuật sản xuất hiện hành .


Chú ý :         chu trình chuyển giao công nghệ chỉ áp dụng cho các phiên bản nâng cấp . Một số điều kiện thu mua và tháo khoán sẽ được áp
dụng .

Cập nhật :         tập đoàn EDES sẽ cung cấp các khóa huấn luyện có chứng chỉ nghiệp vụ từ đơn vị chuyên ngành hay đại học khi xét là cần
thiết cho các chuyên viên trong công tác tiếp thu công nghệ .


L.  ĐỒNG ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN QUỐC PHÒNG

Từ năm 2013 , tập đoàn chúng tôi sẽ triển khai khả năng đồng đầu tư cho các dự án quốc phòng theo dạng DBOMT ( design , build , operate ,
manage , transfer ) hay B/T ( build , transfer ) khi các dư án : -- có giá trị từ 300 Triệu Mỹ Kim , -- loại siêu công nghệ ( vệ tinh WGS , SATCOM  
hay GeoINT , trung tâm cung cấp siêu dữ liệu , thư viện tin học kỹ thuật quân sự , cảng hải quân , sân bay quốc tế ) , -- có khả năng ứng dụng
dân sự hay đầu ra thương mại , -- thuộc dự án tầm quốc gia ( nguồn kinh phí hạng 1 ) và sẵn sàng triển khai .

Đối tác / đồng chủ nhân của dự án cần phải có sẵn khả năng phát hành tín dụng thư dự phòng dạng không hủy ( Irrevocable Standby Letter of
Credit ) hay bảo lãnh ngân hàng (bank guarantee ) theo mẫu ICC 600 với mệnh giá tương đương với số phần trăm của chủ quyền mình . Ngân
hàng phát hành phải là một ngân hàng nước ngoài hạng AA hay cao hơn , có trụ sở tại Việt Nam hay Kampuchia hay Lào , nếu là ngân hàng
trong nước thì mệnh giá phát hành phải được tái khẳng định toàn giá trị thanh toán bởi một ngân hàng nước ngoài phương tây hạng AA hay
cao hơn chiếu theo bản liệt kê các ngân hàng theo định giá khả tín của công ty Moody’s .   

Ngoài ra tập đoàn chúng tôi có nhiều khả năng trong công tác trợ giúp khi có nhu cầu cho dự án thu mua trang thiết bị quốc phòng với dự chi
từ 500 triệu Mỹ Kim qua các loại tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trung niên hay từ 5 năm hay phân lãi thấp, một số điều kiện bảo lãnh ngân hàng sẽ
được áp dụng.


M.  HỘI CHỢ NGHIỆP VỤ QUỐC TẾ  

Tập đoàn EDES Group có tổ chức và đài thọ toàn phần một chuyến du lịch tham quan nghiệp vụ kết hợp với hội chợ chuyên môn kín tại Hoa
Kỳ trong thời gian 10 ngày . Đối tượng được mời tham dự phải trong cương vị lãnh đạo , liên quan trực tiếp với công tác xét duyệt , phê chuẩn
, đề xuất công nghệ chuyên ngành an ninh hay quốc phòng hoặc nghiên cứu hoặc quản lý các dự án chuyên ngành an ninh hay quốc phòng hay
chủ dự án có nhu cầu thu mua , hay cán bộ chỉ đạo trực tiếp các đơn vị xử dụng cuối cùng ; trực thuộc nguồn kinh phí cấp 1 .  

Đơn vị đối tượng cần phải phát hành ý định thư chính thức cho tập đoàn chúng tôi trước lịch tham quan 6 tháng để chúng tôi sắp xếp nguồn
nhân lực và tài chánh , bố trí cho các thủ tục trình duyệt và thư mời cho các tham dự viên cùng thông tin với Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội .

Tập đoàn chúng tôi sẽ cung cấp thư mời từ Ban Tổ Chức hội chợ hay từ các bộ phận giao tiếp quốc tế của công ty sản xuất có mặt hay tham
dự trong hội chợ hay chuyến tham quan , giấy phép tham quan các khu vực hạn chế hay thẻ ra vào hội chợ kín , vé khứ hồi hàng không quốc tế
, trọ phòng riêng cho từng người tại khách sạn 5 sao như Hilton , Sheraton , Doubletree , Hyatt , Marriott ;  các bửa ăn chính , nhu cầu cận vệ
có vũ khí hay bảo vệ an ninh có sắc phục , bảo hiểm du lịch , hướng dẫn Việt ngữ .

Đoàn sẽ khởi hành chung từ sân bay Hà Nội và sẽ trờ về cùng cửa khẩu quốc tế . Quan khách phải tự sắp xếp các thủ tục xuất cảnh và
hộ
chiếu ngoại giao
với các cơ quan trong nước và hoàn tất chiếu khán nhập cảnh với Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội .  

Riêng cho các khách hàng, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước đang có hợp đồng thu mua công nghệ , vật tư , khí tài , trang thiết bị nghiệp vụ an
ninh và quốc phòng , tùy theo loại ứng dụng và giá trị đơn đặt hàng , chúng tôi sẽ mời và đài thọ toàn phần cho quý khách tham dự ít nhất là một
hội chợ nghiệp vụ tại Hoa Kỳ trong chương trình tham quan công ty hay tập đoàn sản xuất .


N.  VẬN ĐỘNG HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Tập đoàn chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp nhân, tinh tế và hiểu biết sâu đậm về hệ thống và cấu trúc của cả 2 ngành lập pháp và hành pháp
Hoa Kỳ đặc biệt là công tác vận động chính trị và cãi thiện quan hệ song phương , qua kinh nghiệm và thành công ( vào năm 2008) trong công
tác vận động chính trị hành lang cho quyết định tháo gở những nghiêm cấm liên quan đến xuất khẩu trực thăng do Hoa Kỳ sản xuất , dưới quy
định ITAR , cho thương trường Việt Nam .

Các ban ngành hành pháp Hoa Kỳ liên quan đến xuất khẩu công nghệ anh ninh và quốc phòng như là Bộ Ngoại Giao , Bộ Thương Mại hay Bộ
Quốc Phòng là các đơn vị hành pháp và nhất cử  tuân theo mọi quyết định từ các Ủy Ban và Tiểu Ban chuyên đề trong guồng máy lập pháp của
lưỡng viện quốc hội ( Hạ Viện và Thượng Viện ) . Khi các bộ phận lập pháp đề xuất và ban hành luật, sắc lệnh hay quyết định thì các ngành
hành pháp mới có cơ sở triển khai . Ví dụ như quyết định nghiêm cấm hay gở bớt các hạn chế đương thời về phép xuất khẩu các công nghệ
ITAR hay trang thiết bị liệt kê trong danh sách công nghệ quốc phòng Hoa Kỳ USML cho nước Việt Nam , trước tiên là phải được Ủy Ban đối
ngoại và 4 Tiểu Ban liên quan trong guồng máy quốc hội Hoa Kỳ cùng các ủy ban đối tác đồng nghiên cứu , đề xuất và thông qua . Sau đó các
bộ phận hành pháp mới có cơ sở triển khai và cường độ thi hành là do văn phòng chính phủ tại Nhà Trắng chỉ đạo .

Chính trị hành lang là một nỗ lực tích cực , đồng bộ có tính cách lâu dài và chiến lược nhằm cũng cố các quan hệ hợp tác song phương vĩ mô
từ gốc cạnh thương mãi , giáo dục , y tế cho đến quốc phòng và an ninh . Khi triển khai chương trình vận động quan hệ này thì quý vị nên hiểu
rõ là nỗ lực này cần phải có thời gian , hỗ trợ tài chính mạnh ( nhất là trong lúc đầu ) , đối tác trung thực và thực thi các giao ước từ chính quyền
sở tại thì mới đạt kết quả mong muốn và vững vàng . Chính trị hành lang với chính quyền Hoa Kỳ không thể thực hiện cục bộ , hay ngắn hạn hay
chỉ nằm trong một chủ đề hay nhu cầu riêng biệt của một ban ngành nào đó hay với hướng nhìn “mua vé xem phim” mà cần phải có các động
thái tích cực và tiên phong trong tinh thần “ hai đối tác đều có lợi ” (Win – Win) . Chỉ nên có một chương trình vận động chính trị hành lang và
một đối tác vận động mà thôi , bắt đầu từ một chủ đề quan trọng cấp thiết nhất , sau đó tiến thêm qua các chủ đề kém cấp thiết hơn .


Chú ý :         Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ là tai mắt của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại một đất nước bạn, đơn vị này có trách nhiệm theo dõi báo cáo tiến
trình của các giao ước đã được thỏa thuận giữa hai chính quyền hay là đơn vị liên lạc ngoại giao giữ hai nước . Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ không có
trách nhiệm lẫn chức năng đề xuất cho các kiến nghị tháo gở các sắc lệnh có liên quan đến xuất nhập khẩu và thu mua công nghệ và trang thiết
bị công nghệ quốc phòng quản lý bởi công ước ITAR , do Bộ Ngoại Giao chính quyền sở tại đệ trình .  

Ghi nhớ :         Ủy Ban đối ngoại lưỡng viện Hoa Kỳ sẽ xem thành tích nhân quyền và chính sách về tính ngưỡng của một nước là quả cân đối
trọng cho quyết định có liên quan đến yêu cầu tháo gỡ các  hạn chế xuất khẩu ITAR , do chính quyền nước sở tại yêu cầu qua kênh ngoại giao.
Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ sẽ được phân trách nhiệm trong công tác rà soát các hứa hẹn của đất nước đệ trình yêu cầu nêu trên .

Hạn chế :         quy tắc chung áp dụng cho nhân viên đương nhiệm và hậu nhiệm sở của các sứ đoàn ngoại giao Hoa Kỳ là không được phép
tham gia hay liên hệ dưới mọi hình thức đến các nhu cầu từ nước ngoài ( chính quyền , khu vực tư hay đơn vị bất vụ lợi ) , toàn phần hay bán
phần mà nội dung hay hình thức sẽ có ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp qua dạng chính trị hành lang hay tương tự mà các động tác hay cùng
đích sẽ gây ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại và an ninh của ngành lập pháp hay các ủy ban và tiểu ban của lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ .


O.  THU MUA THEO CHƯƠNG TRÌNH FMS

FMS hay Foreign Military Sales là chương trình thu mua thực hiện trực tiếp giữa 2 chính phủ theo sự phê chuẩn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ,
nhằm tạo điều kiện bán vũ khí của Hoa Kỳ, trang thiết bị quốc phòng , dịch vụ quốc phòng và huấn luyện quân sự cho các chính phủ nước ngoài.

Đơn vị mua không thể giao dịch trực tiếp với các nhà thầu quốc phòng; thay vào đó, Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng (Defense Contract
Management Agency hay DCMA) phục vụ như là một trung gian, thường xử lý thu mua, hậu cần và giao hàng và thường xuyên cung cấp các
sản phẩm hỗ trợ, đào tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng (như nhà chứa máy bay, đường băng, tiện ích, vv). Cục Quản lý hợp đồng quốc phòng
thường chấp nhận thiết bị FMS thay mặt cho chính phủ Mỹ. Mỗi một quốc gia đối tác cho chương trình FMS đều mang một ký hiệu riêng cho
các văn kiện hành chính như ONYX cho Thổ Nhĩ Kỳ hay MARBLE cho Do Thái. Khi thu mua và chuyển giao với Cục Hợp tác An ninh Quốc
phòng DCMA thì mọi thủ tục về công pháp ITAR sẽ được miễn.

Khi quý khách có nhu cầu tư vấn về chương trình FMS thì xin liên lạc ngay với chúng tôi. Mọi công văn thực hiện thu mua theo chương trình
FMS phải được khởi động với Ông Đại sứ hay tùy viên quân sự (DAO) Hoa Kỳ tại nước sỡ tại.


Q.  NGHIÊN CỨU KHẢ THI VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tập đoàn chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp nhân và kỷ năng trong công tác quản lý dự án từ khâu nhân lực bắt đầu từ giai đoàn nghiên cứu
tiền khả thi và khả thi và cập nhật cho các khả thi đã được thực hiện trong quá khứ cả về mặt công nghệ cũng như quỹ dự chi để thực hiện các
nghiên cứu này.

Ngoài ra chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm toàn bộ hệ DBOMT (design – build – operate – manage – transfer) và B&T (build & transfer) cho các
loại dự án tầm cỡ như hệ thống nước sạch, hệ thống xe điện liên tỉnh, hệ thống xe điện cao tốc công nghệ từ trường (Maglev) hay các dự án
cầu tàu, bến cảng ứng dụng công nghệ xanh và phi trường với ứng dụng công nghệ dẫn đường mới nhất.

Chúng tôi sẽ dùng kỷ năng cao nhất và theo đúng tiêu chuẩn quốc tế của ngành khi thực hiện các nghiên cứu khả thi cho từng loại dự án. Các
chuyên gia của tập đoàn chúng tôi đều có kinh nghiệm thực tiễn và các dự án của họ đã được biết đến trong cộng đồng nghiệp vụ quốc tế của
họ.

Chúng tôi sẵn sàng làm việc chung và kết hợp kỷ năng cho các dự án theo dạng hợp tác PPP (public private project) theo một số điều kiện
thỏa thuận . Trong một vài trường hợp, tập đoàn chúng tôi có thể cung cấp dự án theo mẫu “chìa khóa trao tay” hay turnkey solution bao gồm :
chuyển giao công nghệ ( thu mua hay mướn bằng phát minh ) + thành lập quy trình sản xuất nguyên mẫu ( thử nghiệm sản phẩm đầu tay ) +
thành lậy dây chuyền sản xuất .

Tập đoàn chúng tôi với khả năng và hiểu biết quốc tế về chuyên đề chuyển giao công nghệ, từ công tác thuê bằng pháp minh gốc, thiết lập đơn
vị nghiên cứu với các chuyên gia quốc đến cho đến khâu thiết kế và sản xuất nguyên mẫu (prototype) cho việc triển khai thí nghiệm sản phẩm
và cập nhật sự tương thích với các sản phẩm trong thành phẩm trọn gói.


R.  TRƯNG BÀY và THUYẾT MINH SẢN PHẨM  

Chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp nhân để triển khai các yêu cầu trưng bày cùng thuyết minh sản phẩm , trang thiết bị , vũ khí , khí tài , linh kiện ,
công cụ hỗ trợ , công nghệ quân sự liệt kê trong danh sách USML . Để triển khai hồ sơ yêu cầu trưng bày sản phẩm hay tiếp xúc với chuyên
gia công ty sản xuất hoặc trao đổi thông tin kỹ thuật chuyên môn hay đặc ngành , chúng tôi cần có công văn ý định thư từ đơn vị quản lý ( bộ ,
binh chủng , cục ), và giấy phép tạm nhập tái xuất cho các sản phẩm hay thông tin trưng bày để chúng tôi tiến hành động tác xin phép và phối
hợp lịch và nhân sự với công ty sản xuất , sau khi được các bộ phận quản lý và quy chế của chính quyền sở tại chấp thuận . Thời gian cho thủ
tục ngoại giao tiền chấp thuận ( Pre-Approval Process ) , sau khi có được các công văn căn bản nêu trên , sẽ phải chờ đợi khoảng 10 - 15
tuần cho lần xin phép đầu tiên , tùy theo loại công nghệ hay mẫu mã của loại sản phẩm được yêu cầu .

Các tài liệu kỹ thuật sẽ được chuyển giao trực tiếp giữa công ty sản xuất với đơn vị đặt hàng hay cùng với đơn vị xử dụng cuối cùng và có thể
cần đến sự có mặt của tùy viên Tòa Đại Sứ , nơi mà công ty sản xuất được thành lập hay đặt bản doanh .


S.  THÀNH TÍCH  

1.         Sau một thời gian dài tích cực trong công tác “chính trị hành lang” và liên hệ không ngừng với các ủy ban lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ ,
nay chúng tôi xin trân trọng loan báo là các hạn chế xuất khẩu theo công pháp ITAR dành riêng cho máy bay trực thăng Hoa Kỳ ( sản phẩm của
công ty Bell Textron, Sikorsky, Boeing, Kaman ) cùng các linh kiện bảo hành đã được hạ giảm và quy trình duyệt xét sẽ thoáng hơn theo từng
trường hợp xử dụng .

Sự kiện này đã được đăng tải trên trang mạng soha.vn với bài viết tựa đề:
Việt Nam tái sinh trực thăng bại trận của Mỹ một cách tài tình,
phát hành ngày 18 tháng 12 năm 2013.

“… Sau thời điểm đó, trực thăng UH-1 của Không quân Việt Nam đã có bước tái sinh thần kỳ, tiếp tục những chuyến bay trên bầu trời. Theo
các nguồn thông tin khác nhau, sau thời điểm này, đã có khoảng 12 chiếc UH-1 tái trang bị cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Tờ Tiexue
của Trung Quốc phải thừa nhận rằng đây là một điều kỳ diệu.

Đặc biệt, năm 2009, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút lệnh cấm xuất khẩu trực thăng quân sự cho Việt Nam qua sự vận động lâu dài của tập đoàn
Executive Decision Export Services Group. Tuy nhiên, các trực thăng Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam phải được thiết kế cho các công tác chuyên
vận hay cứu hộ (SAR).”

Liên kết trực tiếp cho bài viết này có thể tìm đọc thêm trên trang mạng thông tin soha.vn:

http://soha.vn/quan-su/viet-nam-tai-sinh-truc-thang-bai-tran-cua-my-mot-cach-tai-tinh-20131217222104195.htm


2.        Chúng tôi đã được cấp giấy phép xuất khẩu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho ý định thư của Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Vạn
Xuân VAXUCO, văn kiện số 240/3 đề ngày 30 tháng 6 năm 2008 do Ông Đoàn Xuân Thắng ký tên, về các thiết bị dùng cho tàu hải quân do
công ty Sperry Marine sản xuất bao gồm: Integrated Bridge Systems, GyroFin Shiproll Stabilizer, Navigat 21000 Fiber Opetic GyroCompass,
Mk39 Mod3A Ring Laser Gyro Inertial (RLG) Navigator.


3.         Tập đoàn chúng tôi đã tham gia hội chợ triển lãm và hội thảo quốc phòng lần đầu tiên tại cung văn hóa Việt Xô, thủ đô Hà Nội từ ngày 2
tháng 10 năm 2019 cho đến 4 tháng 10 năm 2019.
T.  QUY ĐỊNH và CHẤP HÀNH

Tập đoàn Executive Decision Export Services Group luôn nghiêm chỉnh chấp hành tuyệt đối các quy định và luật lệ hiện hành áp dụng cho quy
định xuất khẩu , hành chính thương mãi và chuyển giao công nghệ từ các bộ và cơ quan của chính quyền sở tại , nơi đặt bản doanh của các
công ty và tập đoàn sản xuất các trang thiết bị , vật tư , khí tài , công cụ hỗ trợ và vũ khí .

Riêng về công nghệ Hoa Kỳ , tập đoàn chúng tôi tuân thủ nghiêm chỉnh các điều kiện hiện hành liên quan đến phép xuất khẩu do Bộ Ngoai
Giao ( ITAR) và Bộ Thương Mãi ( CCL) ấn định .
Last update July 2019
Lời đầu tiên , tập đoàn Executive Decision Export Services Group ( hay EDES Group ) xin gửi đến đối tác và quý
khách hàng lời chào trân trọng và nhiệt tình nhất . Chúng tôi kính chúc quý vị ngày thêm nhiều hiểu biết về công nghệ
và tăng trưởng trong khả năng thu mua cùng chuyển tiếp được các công nghệ theo đúng nhu cầu và giá trị thời giá .

Với phương châm “ Câu giải đáp thiết thực cho nhu cầu của quý khách “ Ban Lảnh Đạo và Hội Đồng Tư Vấn Kỹ Thuật của
tập đoàn chúng tôi rất mong được dịp làm việc với Bộ , Viện , quân chủng hay các ban ngành có chức năng tương đồng hay
đối tác .